Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Lekárske pracoviská

Umelé prerušenie gravidity

Gynekologické oddelenie vykonáva umelé prerušenie tehotnosti na žiadosť pacientky, ale aj zo zdravotnej indikácie.

Umelé prerušenie tehotnosti pozostáva:

 • gynekologické vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • vypísanie žiadosti o prerušenie tehotnosti
 • interné predoperačné vyšetrenie - EKG, odber krvi na laboratórne vyšetrenie
 • samotný výkon v celkovej anestézii
 • sledovanie pacientky - krvácanie, TK, PF, v prípade potreby USG vyšetrenie po výkone
 • prepustenie pacientky do domácej starostlivosti

V prípade, že pacientka má so sebou vypísanú žiadosť o umelé prerušenie tehotnosti, USG vyšetrenie a interné predoperačné vyšetrenie

Bez poplatku (hradí poisťovňa)
V prípade vykonania umelého prerušenia tehotnosti zo zdravotnej indikácie na základe zákonom stanovených indikačných kritérií je pacientka hospitalizovaná na našom oddelení 24 hodín

Výhody vykonania umelého prerušenia gravidity na našom pracovisku:

 • exaktné gynekologické vyšetrenie
 • USG vyšetrenie - presné stanovenie dĺžky trvania gravidity
 • vyšetrenie pacientky internistom aj s aktuálnymi laboratórnymi parametrami a EKG záznamom
 • vykonanie výkonu na operačnej sále
 • kvalifikovaný anesteziologický tím
 • možnosť okamžitého riešenia prípadných komplikácií (USG kontrola, v prípade nutnosti vykonanie laparoskopickej operácie)
 • dostupnosť konziliárnych vyšetrení ostatných lekárskych oborov
 • USG kontrola po výkone
späť na úvodnú stránku oddelení