Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Infarkt myokardu

Infarkt myokardu (IM) je kritickým vyvrcholením ischemickej choroby srdca a vzniká väčšinou v dôsledku prasknutia aterosklerotického plátu v cievach, v dôsledku úplného zablokovania vencovitej (koronárnej) cievy a prerušenia dodávky krvi do určitej oblasti srdcového svalu (myokardu). Prejavuje sa podobnými bolesťami ako angina pectoris, avšak intenzívnejšími, ktoré sa nezmiernia ani po nitroglyceríne. Ak sa pacientovi neposkytne okamžitá lekárska starostlivosť je ohrozený náhlym úmrtím.

Symptómy

 • Bolesť na hrudníku - tlaková, pálivá, pocit úzkosti a ťažoby na hrudníku. Trvá dlhšie ako 10 min. Bolesť je lokalizovaná najčastejšie v strede hrudníka s vyžarovaním do ramien, krku, do dolnej čeľuste, eventuálne do zadnej časti hrudníka (hlavne vľavo)
 • Skrátený dych
 • Silné potenie
 • Závraty
 • Svalová slabosť
 • Napínanie na zvracanie a zvracanie
 • Úzkosť...

IM môže prebiehať bez akejkoľvek symptomatológie, vtedy hovoríme o tzv. tichej ischémii (hlavne u starších ľudí, cukrovkárov).

Čo zapríčiňuje myokardu?

 • Zvýšená koncentrácia cholesterolu a ďalších tukových látok v krvi
 • Zvýšený krvný tlak
 • Cukrovka
 • Obezita
 • Vyšší vek (najčastejšie po 65-tom roku života)
 • Výskyt ischemickej choroby srdca v rodine (u mužov mladších ako 55 rokov a žien mladších ako 65 rokov)
 • Fajčenie cigariet
 • Muži v porovnaní s premenopauzálnymi ženami - oveľa vyššie riziko, u postmenopauzálnych žien je riziko rovnaké ako u mužov
 • Závislosť na kokaíne alebo na amfetamínoch
 • Nadmerný stres, záťaž, studený vzduch

Prevencia

 • Nefajčiť
 • Racionálna strava (s obmedzením cholesterolu a soli)
 • Pravidelná kontrola tlaku krvi a hladiny cholesterolu v krvi
 • Pravidelná aeróbna aktivita (plávanie, bicyklovanie, beh)
 • Udržiavanie primeranej telesnej hmotnosti
 • Pravidelné návštevy lekára postmenopauzálnych žien

Diagnóza

 • Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie
 • EKG
 • Vyšetrenie krvi - enzýmov, ktorých hladiny sú zvýšené pri nedokrvení srdcového svalu
 • Koronárna angiografia - na špecializovaných pracoviskách

Ako liečiť infarkt myokardu?

 • Aspirín na začiatku symptómov
 • Privolať rýchlu záchrannú pomoc - nevyhnutná hospitalizácia pacienta
 • Pri zástave srdcovej činnosti je nevyhnutná kardiopulmonálna resuscitácia (umelé dýchanie a vonkajšia masáž srdca), niekedy aj elektrická defibrilácia
 • Krvnú zrazeninu rozpúšťajúca liečba (trombolytická), napr. streptokináza (tkaninový aktivátor plazminogénu) - táto liečba je maximálne efektívna do troch hodín od začiatku prvých príznakov
 • Tlmiť bolesť
 • Nitroglycerín
 • Lieky na zníženie vysokého krvného tlaku ako napr. beta - blokátory, ACE - inhibítory, blokátory kalciových kanálov
 • Inhalácia kyslíka
 • Antikoagulancia ako napr. heparín, aspirín, alebo warfarín
 • Digitalis
 • Dopamín alebo dobutamín - potrebné pri nízkom tlaku krvi, na jeho zvýšenie a zosilnenie srdcovej činnosti
 • Perkutánna koronárna intervencia (PTCA, koronárne stenty)
 • Kardiochirurgická intervencia (bypassy)
 • Implantácia kardiostimulátorov alebo defibrilátorov
 • Transplantácia srdca

Kedy volať doktora?

Privolať rýchlu záchrannú službu: ak sa u vás objaví nejaký z vyššie uvedených príznakov (bolesť na hrudníku trvajúca dlhšie ako 10 - 15 min).

Čo to je, keď doktor povie "perkutánna transluminálna koronárna angioplastika" ( PTCA ) a koronárny stent

PTCA je metóda určená k liečbe ischemickej srdcovej choroby, spôsobovanej zníženým prítokom krvi k srdcovému svalu (myokardu) zúženými vencovitými tepnami. Neznamená nič iné ako rozšírenie koronárnej (vencovitej) tepny, zúženej aterosklerotickým plátom, katétrom s balónikom na konci. Katéter je zavádzaný do organizmu cez kožu (perkutánne) a preniká až ku srdcu a jeho tepnám cievnym systémom (transluminálne). Potom sa balónik na konci katétra roztiahne a výsledkom je rekonštrukcia, čiže spriechodnenie cievy.

Dnes sa používa nielen k liečbe tzv. stabilnej anginy pectoris, ale ako tzv. priama PTCA aj k záchrane života pacientov pri akútnom infarkte myokardu. Jej výsledky sa prenikavo zlepšili, keď bola doplnená implantácia stentov, teda akási výstuž udržujúca tepnu priechodnú. Pomocou PTCA sa v súčasnosti lieči väčší počet chorých ako liečbou medikamentóznou alebo chirurgickou - celosvetovo počet výkonov sa odhaduje na milión ročne!

Možnosti liečby ischemickej srdcovej choroby

V závislosti na tom, ktorá z vencovitých tepien, na ktorom mieste a ako je zúžená, odporučí vám doktor jednu z liečebných možností:

 • Užívanie niektorého z liekov
 • Operáciu s vytvorením aortokoronárneho bypassu, pri ktorej sa zúžený úsek vencovitej tepny premostí inou tepnou, či tzv. žilným štepom. Vytvorí sa tak náhradný most k srdcu.
 • Uskutočnenie angioplastiky, ktorá zúžené miesto vencovitej tepny spriechodní.

Angioplastika má oproti ostatným možnostiam výhody. Na rozdiel od medikamentóznej terapie odstraňuje príčinu ťažkostí, na rozdiel od operácie nevyžaduje celkovú anestéziu, trvá kratšiu dobu a pacient sa po jej uskutočnení vracia domov skôr (väčšinou hneď nasledujúci deň).

Ako sa máme pripraviť?

Obdobie pred vlastným výkonom nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu. Je však potrebné dodržiavať zásady správnej životosprávy:

 • absolútne nefajčiť
 • mať dostatok odpočinku
 • stravovať sa racionálne s minimom tučných jedál a maximom ovocia a zeleniny

Od vyšetrenia k liečebnému zákroku

Väčšinou je potrebné nastúpiť do nemocnice deň vopred, aby sa mohli uskutočniť niektoré predbežné testy. Vyšetrenia sa uskutočňujú nalačno. Samotný výkon sa uskutočňuje iba pri lokálnom znecitlivení v oblasti, kde je katéter zavádzaný do cievy. Výkon môžete sledovať na vlastné oči. Cestu katétra cievnym systémom sleduje doktor na obrazovke. Samotná cesta k srdcu trvá len niekoľko sekúnd, či minút. K tomu, aby sa zobrazili srdcové dutiny či tepny je potrebné do nich vstrieknuť kontrastnú látku. Tá potom putuje spolu s krvou tepnami a rentgenový záznam môže zobraziť, kde a ako sa zúžená cieva aterosklerózou nachádza. Pri tejto fáze vyšetrenia pocítite pálenie či návaly tepla. Celé to netrvá dlhšie ako tridsať sekúnd. Hlavné však je, že potom už doktor celkom bezpečne vie, či je pre vás vhodnejšia operácia či angioplastika, eventuálne zavedenie stentu. V tom druhom prípade môže výkon okamžite uskutočniť.

Ako sa angioplastika uskutočňuje?

Angioplastika sa v mnohom podobá katetrizačnému koronarografickému vyšetreniu a veľmi často naňho priamo nadväzuje. Tam, kde bolo zistené zúženie tepny, sa môže zaviesť katéter s roztiahnuteľným balónikom na konci a s jeho pomocou sa môže zúžené miesto znova spriechodniť. Pokiaľ to doktor uzná za vhodné, môže do ošetreného úseku tepny zaviesť tiež ešte stent - akúsi mechanickú výstuž ošetreného úseku vencovitej tepny, vyrobenú najčastejšie zo špeciálnych kovov. Stále častejšie sa používajú stenty pokryté napr. vrstvou s antibiotikami či inými látkami, ktoré bránia opakovanému zužovaniu tepny. Nakoniec sa pomocou vstreku kontrastnej látky a opakovanej koronarografie overí, ako bol výkon úspešný.

Čo Vás čaká po výkone?

Predovšetkým veľká úľava v podobe stratenia sa bolesti a ďalších ťažkostí. Zlepšenie dýchania, zvýšená telesná výkonnosť, celková lepšia pohoda. Aby sa zabránilo opakovanému zúženiu ošetrovaného úseku tepny alebo tvorbe krvných zrazenín v implantovanom stente, budete musieť užívať niektoré lieky, ktoré vám doktor predpíše. A samozrejme musíte stále myslieť na to, že ani takto dômyselný výkon nemôže celkom odstrániť vlastnú príčinu vašich ťažkostí - aterosklerotický proces snažiaci sa zúžiť či dokonca zatvoriť vaše tepny opakovane. Je potrebné neustále dodržiavať zásady zdravého životného štýlu a tiež by ste mali dodržiavať pravidelné návštevy lekára. Ateroskleróza je tichým a zákerným nepriateľom, pred ktorým sa je treba mať stále na pozore.

späť na úvodnú stránku oddelení