Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Lekárske pracoviská

Vysoký tlak krvi - artériová hypertenzia

Čo to je?

Za vysoký tlak krvi považujeme u osôb nad 18 rokov opakovane zistené zvýšenie tlaku krvi (TK) na hodnoty 140/90 mmHg alebo vyššie pri aspoň dvoch z troch meraní v ambulancii. Optimálny TK je menej ako 120/80 mmHg.

Zrada spočíva v tom, že dlho nebolí, ani neprekáža, preto je často nazývaný aj "tichý zabijak". Avšak pri skorej diagnostike a liečbe je prognóza dobrá.

Hlavnou úlohou TK je zabezpečiť plynulú dodávku krvi ku všetkým tkanivám a orgánom tela a jeho zdrojom je činnosť srdca. Preto sa tlak v priebehu činnosti srdca mení.

Systolický tlak - najvyšší, srdce sa sťahuje a vypudzuje krv do aorty.

Diastolický tlak - najnižší, srdce medzi dvoma sťahmi ochabne.

Výška tlaku sa najčastejšie meria pomocou sfyngmomanometru ("tlakomer") s ortuťovým stĺpcom, a preto sa jeho hodnoty uvádzajú v milimetroch ortuti (mmHg).

Viac o artériovej hypertenzii sa dočítate v článku: Artériová hypertenzia (Odporúčania)

Symptómy

Sú veľmi zriedkavé, no pri prudkom vzostupe TK môžu vzniknúť:

 • bolesti hlavy
 • závraty a hučanie v ušiach
 • búšenie srdca
 • krvácanie z nosa
 • tŕpnutie prstov rúk alebo nôh
 • ospalosť alebo zmätenosť

Čo spôsobuje vysoký krvný tlak

Vo viac ako 90% prípadov je príčina neznáma, ale rizikové faktory podieľajúce sa na vzniku zahŕňajú:

 • rodinná anamnéza vysokého krvného tlaku
 • pohlavie - u žien je vysoký krvný tlak až do klimaktéria menej častý ako u mužov, ale neskôr jej výskyt narastá a v 6. a 7. decéniu prevyšuje percento výskytu u mužov
 • rasa - výskyt je viac ako 2x vyšší u černochov, ako u belochov
 • starnutie
 • životný štýl
 • stres

Obezita, excesívne pitie alkoholu, fajčenie cigariet, vysoký prívod sodíka v potrave tiež zvyšujú riziko vysokého krvného tlaku.

Sekundárna hypertenzia - stav, kedy sa identifikuje príčina (organická) vysokého krvného tlaku. Po odstránení príčiny odstránime aj vysoký krvný tlak. Táto forma predstavuje asi 5-10% zo všetkých foriem hypertenzie. 
Najčastejšie príčiny: ochorenia obličiek, endokrinné (hormonálne) ochorenia, gravidita, nezhubné nádory nadobličiek a iné.

Prevencia:

 • znížiť nadmernú hmotnosť
 • obmedziť prívod sodíka v potrave - menej ako 2,5mg denne
 • obmedziť prívod alkoholu - nie viac ako 20 - 30 g alkoholu denne (2 nápoje)
 • nefajčiť
 • zvýšiť aeróbnu fyzickú aktivitu - denne minimálne 20 min. (plávanie, behanie, bicyklovanie), minimálne 3-4 krát týždenne

Ako liečiť vysoký tlak krvi?

Dôležitou podmienkou úspešnej liečby je vysvetlenie významu liečby a motivácia pacienta.

Liečba:

Nefarmakologická - viď prevencia vysokého krvného tlaku.

Farmakologická

 • vždy u pacientov s hodnotami TK viac ako 180/110 mmHg vzhľadom ku riziku ischemickej choroby srdca, cievnej mozgovej príhody, srdcového zlyhania
 • je vhodná aj u pacientov s hodnotami TK 160-179/100-109 mmHg, ak pretrvávajú zvýšené hodnoty TK aj napriek režimovým opatreniam (nefarmakologická liečba), ktoré pacient dodržiaval 1-3 mesiace
 • pacientov s hodnotami TK 140-150/90-99 mmHg zahajujeme nefarmakologickú liečbu a pacientov opakovane kontrolujeme. Farmakologickú liečbu zahajujeme, ak pri opakovaných meraniach TK v intervale 2-4 týždňov sa hodnoty TK pohybujú v pásme miernej hypertenzie (140-150/90-99 mmHg)

Lieky znižujúce vysoký krvný tlak:

 • Diuretiká
  • znižujú extracelulárny (mimobunkový) objem
  • zvyšujú vylučovanie sodíka a vody z organizmu
 • Beta-blokátory
  • znižujú minútový výdaj srdca
  • ich podávanie vedie k obmedzeniu pôsobenia stresu na kardiovaskulárny systém
 • Blokátory kalciových kanálov
  • redukujú schopnosť cievnej steny sa zúžiť
 • ACE inhibítory
  • blokujú hormóny, ktoré spôsobujú zúženie cievnej steny
 • Alfa- blokátory
  • blokujú periférne receptory a tým znižujú TK
 • Centrálne pôsobiace lieky
  • znižujú TK aktiváciou centrálnych receptorov

Kedy volať doktora?

Všetci dospelí by si mali merať TK aspoň 1 krát ročne. Informujte vášho doktora, ak sa u vás vyskytol akýkoľvek vedľajší účinok užívaných liekov na vysoký tlak krvi. Nikdy sami neukončujte liečbu bez predchádzajúcej konzultácie s vašim doktorom.

Okamžite navštívte lekára, ak sa u vás vyskytne: hučanie v ušiach, závraty, krvácanie z nosa - všetky tieto príznaky môžu poukazovať na nebezpečenstvo vysokého TK.

späť na úvodnú stránku oddelení