Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Lekárske pracoviská

Baby Friendly Hospital

Nemocnica získala certifikát Baby Friendly Hospital

Dňa 19. februára Dr. Viera Haľamová (koordinátorka BSHI na Slovensku) spolu s Dr. Vajovou (UNICEF) odovzdali Nemocnici Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica certifikát Baby Friendly Hospital. Nemocnica získa status ako 23-tia nemocnica na Slovensku, zo 66 nemocníc, ktoré majú novorodenecké oddelenie.

Bývalý riaditeľ nemocnice, MUDr. Juraj Vančík, CSc „Novorodenecké oddelenie je so svojimi vyše 1400 maličkými pacientami ročne pre nás veľmi dôležité. Snažíme sa:

 • investovať do vzdelávanie lekárov a sestier (okrem priestoru na odborný rast sa minulý rok školila primárka a vrchná sestra v témach ako komunikácia, organizácia práce)
 • investovať do nákupu medicínskej techniky (minulý rok Nadácia “Zdravie pre všetkých” zakúpila pre oddelenie novorodenecké vyhrievané lôžko)
 • vytvárať prijemné prostredie (tento rok budú žiaci Strednej umeleckej školy opäť zdobiť priestory pred novorodeneckým oddelením a pôrodnými sálami)​

"Certifikát poteší, je to zadosťučinenie našej práce a potvrdenie, že ideme správnou cestou.”

Primárka novorodeneckého oddelenia, MUDr. Slávka Virágová, PhD.„Som nesmierne šťastná, že sa nám podarilo tento certifikát získať. Snažíme sa robiť všetko pre to, aby sa našim malým pacientom dostalo maximálneho komfortu. Robíme všetko aj pre mamičky, aby vnímali unikátnosť vzácnej chvíle akou materstvo je. Všetci vnímame, že matka a dieťa patria k sebe, sú po prestrihnutí pupočnej šnúry "spojení" cez prsník a dojčenie je maximum pozitívnych emócií tak pre matku, ako aj jej dieťa, po stránke výživovej ako aj emocionálnej. Dodáva síl matke aj bábätku.“

Získať certifikát BFH prináša do myslenia ľudí - personálu aj mamičiek isté zmeny, ktoré bolo treba dlhé roky vštepovať. Vyžaduje si to neustálu edukáciu ako personálu, tak aj mamičiek, vyžaduje si to nekonečnú dávku trpezlivosti a vytrvalosti.


Niečo o Baby Friendly Hospital Initiative – Hnutie za nemocnice priateľské deťom (BFHI)

„V praktických postupoch starostlivosti o matky a deti by sa mali zohľadňovať zásadné, vedecky dokázané poznatky o možnostiach podpory zdravia matky a novonarodeného dieťaťa v kľúčovom období ich života. Všetky sú formulované v desiatich krokoch BFHI, ktorý Slovenský výbor pre UNICEF už od svojho vzniku zaraďuje medzi svoje hlavné úlohy.

BFHI je globálny program určený pre zdravotných pracovníkov, najmä pôrodníckych a novorodeneckých oddelení, ale aj lekárom prvého kontaktu, kde cieľovou skupinou sú matky a deti. Hlavným nástrojom realizácie programu je výchova a vzdelávanie. Hnutie vychádza z poznatku, že dojčenie nie je inštinktívne, ale je určitou formou materského chovania sa, ktorému sa treba naučiť. Dobrá tvorba mlieka po pôrode pokračuje len vtedy, ak je dieťa správne priložené k prsníku, teda ak sa ním stimulujú bradavky aj s dvorcom na potrebnú tvorbu daných hormónov. Pri tom najlepšiu pomoc môžu poskytnúť zdravotnícke pracovníčky, vyškolené vo všetkých zručnostiach a empatii. Dôležité je tiež priateľské nemocničné prostredie a prevádzkové postupy, ktoré napomáhajú dojčeniu. Naopak treba vylúčiť tie postupy, ktoré nezohľadňujú podmienky pre nerušený rozvoj tvorby mlieka u matky. Škodlivá je najmä separácia matky a novorodenca s neskorým prvým priložením, hospitalizáciou na dvoch oddelených úsekoch, pevný časový rozvrh dojčenia, dokrmovanie dieťaťa z fľaše.“

Desať krokov úspešného dojčenia

 1. Všetci zdravotnícki pracovníci majú k dispozícii koncepciu laktačného programu, ktorý je platný v ich zdravotníckom zariadení.
 2. Pre dodržiavanie tejto koncepcie je nevyhnutné, aby boli zdravotnícki pracovníci dôkladne poučení o význame dojčenia.
 3. Všetky tehotné ženy majú byť poučené o výhodách materského mlieka a o prednostiach dojčenia.
 4. Novorodenci majú byť priložení k prsníku už v prvej polhodine po narodení.
 5. Matky musia byť inštruované o správnom spôsobe dojčenia a o tom, ako si majú udržať laktáciu, ak sú dočasne odlúčené od dieťaťa.
 6. Dojčeným novorodencom nedávať inú výživu okrem materského mlieka (s výnimkou medicínskych indikácií).
 7. Matky nemajú byť odlúčené od svojich novorodencov vo dne ani v noci (systém „matka s dieťaťom“-rooming in).
 8. Dieťa má byť dojčené podľa vlastnej potreby (vždy, keď sa „hlási“).
 9. Dojčenému dieťaťu sa nesmie dávať cumlík.
 10. Treba podporovať zakladanie spolkov a združení, ktoré stimulujú a podporujú dojčenie. Odporučiť matkám, aby po prepustení z pôrodnice nadviazali kontakt s týmito inštitúciami.
späť na úvodnú stránku oddelení