Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Novorodenecké oddelenie

Muzikoterapia

Deti sú naša budúcnosť"

Skvalitnenie starostlivosti bezprostredne po narodení dieťaťa bolo prvoradým dôvodom, prečo sme sa pre muzikoterapiu rozhodli.

Obdobie po narodení je pre vývin jedno z najdôležitejších. Už v tejto etape sa formuje osobnosť vo všetkých oblastiach: psychomotorického, sociálneho správania, vývin zmyslov, vnímania...

Muzikoterapia, ako alternatívna forma starostlivosti sa osvedčila vo všetkých vekových kategóriách v mnohých indikáciách: handikepované deti, neurologické, duševné ochorenia a iné krízové situácie. Muzikoterapia v neonatológii je snahou o rozšírenie a obohatenie medicínskeho prístupu aj inou formou k pacientom tejto vekovej kategórii.

Naše skúsenosti:

  • mamičky si pochvaľujú kľud detí, pokojný spánok
  • hypotrofickí novorodenci lepšie prospievajú
  • nižšia incidencia hypoglykémii oproti predchádzajúcemu obdobiu
  • zriedkavejší výskyt neurologických odchýlok
  • zlepšenie interpersonálnych vzťahov
  • zlepšenie komunikácie medzi personálom a pacientom, medzi personálom a mamičkami, rodinnými príslušníkmi
 
späť na úvodnú stránku oddelení