Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Ortopédia - Klinika muskuloskeletárnej a športovej medicíny

Predoperačné informácie

Informácie pre pacientov podstupujúcich operačnú liečbu na ortopedickom oddelení

Predoperačná príprava

Ak ste sa s lekárom, ktorý indikoval operačný výkon dohodli, že operácia prebehne v celkovej alebo spinálnej anestézii je nutné, aby ste pred operáciou absolvovali predoperačné vyšetrenia. Najviac štyri týždne pred plánovaným príjmom do nemocnice navštívte ambulanciu svojho obvodného lekára. Informujte ho, že podstúpite plánovaný operačný výkon na ortopedickom oddelení. Obvodný lekár Vám vystaví výmenný lístok, s ktorým absolvujete interné predoperačné vyšetrenie. V rámci predoperačného interného vyšetrenia Vám bude vyšetrená krv, bude Vám vykonané EKG vyšetrenie a RTG vyšetrenie hrudníka. Záver interného vyšetrenia obsahuje vyjadrenie, či ste schopný podstúpiť plánovaný operačný výkon v celkovej alebo spinálnej anestézii. Interné predoperačné vyšetrenie môže byť v deň operácie staré najviac štyri týždne. V prípade, že máte menej ako 40 rokov a neliečite sa na vážnejšie dlhodobé ochorenie, postačuje EKG a výsledky odberov krvi a interné predoperačné vyšetrenie nie je nutné.

Následne absolvujete predanestetické vyšetrenie. Je nutné aby Vám toto vyšetrenie bolo vykonané v našej nemocnici.Predanestetická konziliárna ambulancia je Vám k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 do 14.00 hod. na 1. poschodí našej nemocnice. Predoperačné vyšetrenia môžu byť v deň operácie staré najviac 4 týždne.Bez týchto vyšetrení nemôžete byť prijatý na ortopedické oddelenie.

Ak bolo dohodnuté, že sa operácia vykonáva v miestnom znecitlivení, tak predoperačné vyšetrenia nie je nutné vykonávať.

V prípade, že bude výkon v miestnom znecitlivení, je možné sa bežne stravovať a piť. Ak je operačný výkon plánovaný v celkovej alebo spinálnej anestézii nesmiete konzumovať jedlo 6 hodín a piť 2 hodiny pred operačným výkonom. Tj . zvyčajne nič nejesť ani nepiť v deň operačného výkonu. Deň pred operáciou sa môžete normálne stravovať.

Medzi stavy, ktoré negatívne ovplyvňujú hojenie rán a môžu mať za následok vážne komplikácie, patria predovšetkým zle liečená cukrovka s hodnotou cukru nad 10mmol/l, fajčenie a akékoľvek nepreliečené infekčné ochorenie v tele.  Ak fajčíte, je nutné minimálne dva týždne pred plánovanou operáciou prestať alebo aspoň výrazne zredukovať počet cigariet a toto dodržať minimálne po dobu jedného mesiaca po operácii.

Menštruácia nie je dôvodom na nevykonanie operácie.

Niektoré lieky môžu zvyšoať riziko kompikácií alebo dokonca robiť plánovanú operáciu nemožnou, ak užívate takéto lieky, je nutné, aby ste o tom informovali príšlušného špecialistu, ktorý vás prestaví na iný typ liečby alebo lieky vysadí.

Medzi takéto lieky patrí:

  • Anopyrín /zvyčajne nutné vysadiť 4 dni pred operáciou/ 
  • Warfarín /nutný zvyčajne prechod na injekcie do brucha cca 5 dní pred operáciou/ 
  • Lieky užívané pri reume /nesteroidné antiflogistiká, biologická liečba, kortikoidy/ a všeobecne lieky utlmujúce imunitný systém.

Príjem do nemocnice

Na operáciu prídete podľa dohody, buď deň pred operáciou alebo v deň operácie. Pri príchode sa hláste do 8.00 na ortopedickej ambulancii. Ambulanciu nájdete na prízemí hlavnej budovy, na chodbe napravo od recepcie. Lekár na príjmovej ambulancii sa v krátkosti oboznámi s Vaším aktuálnym zdravotným stavom a výsledkami Vašich predoperačných vyšetrení. Bude Vám vystavený príjmový lístok, s ktorým pôjdete na recepciu, kde bude vystavený chorobopis. Následne pôjdete na oddelenie, ktoré sa nachádza na piatom poschodí hlavnej budovy nemocnice. Zazvoníte na oddelenie a pôjdete do miestnosti sestier, ktorá sa nachádza  napravo v strede chodby. Sestra a lekár s Vami spíšu prijímací protokol, kde sa zaznamenajú vážnejšie ochorenia na ktoré sa liečite, lieky ktoré užívate a poznačia sa  všetky alergie, eventuálne vám bude vydaný dotazník s otázkami ohľadom vášho zdravotného stavu, ktorý bude nutné vyplniť. Ak si tieto informácie pripravíte dopredu, urýchlite dokumentačný proces. Lekár Vás vyšetrí a nález zaznamená do dokumentácie. Následne Vám bude pridelená izba, kde máte priestor na uloženie šatstva a súkromných vecí. Vaša izba vám bola rezervovaná už pri plánovaní vašej operácie pri ambulantnom vyšetrením. Ak pravidelne užívate lieky, zoberte si ich so sebou do nemocnice a užívajte ich ako doteraz, ak to lekár nestanoví inak. Do nemocnice si doneste iba veci osobnej hygieny a pyžamo. Odporúčame, aby ste si do nemocnice nebrali šperky, prišli bez náušníc, prsteňov a piercingu.


Deň operácie

V prípade, že ráno dlhodobo užívate lieky (napríklad pri liečbe vysokého krvného tlaku, ischemickej choroby srdca, hypotyreózy,...) užite ich ako obvykle, prípadne ako Vám odporučil anesteziológ pri predanesteziologickom vyšetrení.

Súčasťou predoperačnej prípravy je aj osprchovanie sa so špeciálnym dezinfekčným mydlom, ktoré dostanete od sestier. Takto vykonaná dezinfekcia výrazne znižuje riziko vzniku infekcie. Pri operácii na nohe si vykúpete nohu 30 minút v dezinfekčnom roztoku. Predoperačne dostanete infúziu do žily, kam sa vám podajú lieky proti bolesti prípadne antibiotiká. Vyzlečiete sa /spodnú bielizeň si môžete ponechať ak  nie je v mieste plánovanej operácie a neobsahuje kovové časti/ a budete na transportnom vozíku prenesení na operačný sál. Po operácii budete prevezení na rontgen /podľa potreby/ a následne budete prevezení späť na izbu.


Pooperačná starostlivosť

Pooperačne bude operovaná končatina  vyložená do mierne vyvýšenej polohy a bude chladená. Chladenie pomáha lepšie kontrolovať bolesti a zároveň bráni vzniku nadmerného opuchu. Sestry Vám budú podávať lieky proti bolesti. Je dôležité, aby ste sestre oznámili nástup  prvých bolesti, ktoré prichádzajú cca 6 hodín po operácii. Práve vtedy sa dá najefektívnejšie predísť silným bolestiam. Nečakajte, kým budú bolesti veľmi silné, potom sa už ťažšie kontrolujú.

Krátko po operácii môže byť obväz prekrvácaný. Nie je to nič neobvyklé ani nebezpečné. Je vhodné, aby krv, ktorá sa v rane hromadí ešte spontánne vytiekla cez ranu do obväzov. Pri väčších ranách môžete mať z tela zavedenú hadičku, ktorá odsáva prebytočnú krv, tento tzv. drén sa odstraňuje zvyčajne na druhý pooperačný deň. Ak ste boli operovaní v miestnom znecitlivení, môžete sa ihneď po operácii postaviť aj posadiť a tiež môžete ihneď konzumovať stravu aj piť. V prípade, že ste boli operovaní v celkovej alebo spinálnej anestézii môžete jesť a piť až po cca dvoch hodinách.


Deň prepustenia z nemocnice

Na druhý alebo tretí deň po operácii je zvyčajne plánované prepustenie domov. Ráno cca o 7.30 je vizita. Neplánujte v tejto dobe rannú toaletu a zdržujte sa na izbe. Po vizite nasleduje preväz rany a ak je všetko v poriadku, prepustíme Vás domov, zhruba okolo 9.00.

Pri niektorých diagnózach je možné prepustiť pacienta už niekoľko hodín po výkone. Predpokladom je celkový dobrý stav, zabezpečená doprava a vytvorené dobré domáce podmienky.

Pri odchode Vám bude vydaná prepúšťacia správa, v ktorej je uvedený celý priebeh vašej hospitalizácie, operačný nález, diagnóza aj pooperačné inštrukcie. Bude s Vami takisto dohodnutý termín kontroly  a budú Vám vydané lieky na dobu cca troch dní.

Potvrdenie o práceneschopnosti Vám vystaví váš obvodný lekár už pred príjmom, alebo vám ho vystaví naša sekretárka počas vašej hospitalizácie. Potrebu vystavenia  práceneschopnosti  nám hláste už pri príjme na oddelenie.

Odvoz domov je vhodné zabezpečiť ešte pred príchodom na oddelenie. Ak potrebujete na prepravu domov sanitku, prosím informujte o tom sestru na oddelení už pri príchode. Je potrebné, aby ste aj počas prepravy autom mali vyloženú nohu, napr. na zadnom sedadle.


Domáci pooperačný režim

Ohľadom pooperačného priebehu a kontrol budete informovaní pri prepustení. O samotnom pooperačnom režime, fixácii prípadne odľahčovaní končatiny budete informovaní Vašim operatérom. Počas hojenia rany, kým sú prítomné stehy, musí rana zostať suchá. Do sprchy môžete ísť opatrne tak, aby operačná rana bola krytá, napr. igelitovým vreckom. Hygienu mimo operačnej rany vykonajte opatrne mydlom a handričkou. Ak by ste spozorovali  teplotu, šklbanie v rane, ktoré má zvyšujúcu sa tendenciu alebo čokoľvek čo by Vám spôsobovalo silné bolesti, neváhajte nás kontaktovať.

Telefonický kontakt na oddelenie 055 7234 305 /aj rezervácia nadštandardnej izby/

Pomáhajte nám skvalitňovať našu starostlivosť. 
Dajte nám tipy na zlepšenie a informujte nás s čím ste neboli spokojní vyplnením dotazníka spokojnosti.  
Prajeme skoré uzdravenie.

Tím ortopedického oddelenia 

späť na úvodnú stránku oddelení