Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kontakty

Telefónny zoznam

Obsah:


Vedenie, predstavenstvo spoločnosti

Predseda predstavenstva, riaditeľ spoločnosti a primár Operačného centra MUDr. Pavol Rusnák, MBA 055/7234 901
Sekretariát riaditeľa Mária Majerníková 055/7234 901
Námestník LPS pre internistické odbory a primár Internej kliniky MUDr. Ivan Skalina 055/7234 100
Námestník pre ambulantnú zložku, vedúci lekár Šport-artro centra MUDr. Mgr. Maroš Varga, MHA 055/7234 313
Námestníčka pre ošetrovateľstvo Mgr. Mária Vinterová, dipl.s. 055/7234 901
Manažérka kvality Mgr. Kamila Šimková 055/7234 215
Manažér OLVS Ing. Štefan Šoltész 055/7234 992
Nemocničný hygienik-mikrobiológ MVDr. Ľubomíra Bodnárová 055/7234 140
Manažérka pre finančný úsek Ing. Eva Krúpová, MBA 055/7234 903

Úsek finančný

Manažérka oddelenia účtovníctva a daní Ing. Darina Maruchničová  055/7234 920
Manažér pre poisťovníctvo, výkazníctvo a štatistiku  Ing. Rastislav Dzubák  055/7234 940

Úsek technicko-prevádzkový

Manažér pre technicko-prevádzkový úsek PhDr. Peter Konček 055/7234 950
Sekretariát  Valéria Župčanová 055/7234 911
Dispečing   055/7234 911
Manažér pre technický odbor Ing. Ľuboslav Marton 055/7234 975
Vedúci oddelenia správy budov a údržby Andrej Kostík 055/7234 960
Vedúci stavebného oddelenia Ing. Dušan Ižák 055/7234 974
Vedúci dopravných služieb Róbert Kateržábek, st. 055/7234 986
Vedúca skladu VÚM Mária Fedorová 055/7234 98

PR a marketing

Mgr. Dáša Illyová Kollár 055/7234 908 0903 600 043
Zuzana Kottlerová 055/7234 908 0911 500 764

Odbor právny

Právnik Mgr. Tomáš Slávik 055/7234 906

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Vedúca odd. personálneho a mzdového Renáta Lukáčiková 055/7234 943
Referent vzdelávania, špecialista a manažér GDPR Ing. Helga Ďurove 055/7234 909

Odbor informačných a komunikačných technológií

Manažér IT  Ing. Branislav Ropek 055/7234 997
IT technik Matúš Kolesár 055/7234 998
IT technik Mgr. Martin Harčár 055/7234 996
IT technik Patrik Pajtáš 055/7234 999
Špecialista IS Tibor Adzima 055/7234 970

Diagnostické centrum

Manažérka DGC Mgr. Erika Nagyová 055/7234 470

Urgentný príjem

Všeobecná ambulancia/LSPP MUDr. Juraj Miko 055/7234 180

Klinika liečebnej rehabilitácie

Prednosta   055/7234 800
Primár MUDr. Mária Katuščáková 055/7234 838
Vedúca sestra Mgr. Silvia Lažová 055/7234 801, 855
Vedúca fyzioterapeutka Mgr. Martina Jurčová 055/7234 830
Vrátnica - spojovateľka   055/7234 888
Kancelária   055/7234 802

Poliklinika

Námestník pre ambulantnú zložku, vedúci lekár Šport-artro centra  MUDr. Mgr. Maroš Varga, MHA 055/7234 313
Hlavná sestra Polikliniky PhDr. Marianna Mužíková  055/7234 700
Kancelária   055/7234 701
Recepcia   055/7234 777

Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Prednosta MUDr. Ján Richnavský, PhD. 055/7234 200
Primár doc. MUDr. Erik Dosedla, PhD., MBA 055/7234 202
Vrchná sestra Bc. Adela Olšavská 055/7234 201
Kancelária   055/7234 221

Interná klinika

Prednostka MUDr. Natália Vaňová, MBA 055/7234 123
Primár MUDr. Ivan Skalina 055/7234 100
Vedúca sestra Mgr. Sylvia Giáková 055/7234 101
Vyšetrovňa 1. poschodie   055/7234 112
Vyšetrovňa 2. poschodie   055/7234 113
Vyšetrovňa 3. poschodie   055/7234 114
Gastrocentrum MUDr. Štefan Mucha, vedúci lekár 055/7234 333
Angiologická ambulancia MUDr. Juraj Miko 055/7234 333
Endokrinologická ambulancia MUDr. Lenka Filipová 055/7234 333

Chirurgická klinika

Prednosta MUDr. Andrej Vrzgula, PhD. 055/7234 500
Primár MUDr. Vít Pribula, PhD. 055/7234 503
Vedúca sestra Anna Ducaničová 055/7234 501
Kancelária   055/7234 515
Vyšetrovňa 1. poschodie   055/7234 513
Vyšetrovňa 2. poschodie   055/7234 512

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie

Prednosta MUDr. Peter Lengyel, PhD. 055/7234 602
Primár prof. MUDr. Eugen Frišman, PhD. 055/7234 600
Vedúca sestra Mgr. Anna Tóthová 055/7234 601
Kancelária   055/7234 620

Operačné centrum

Primár MUDr. Pavol Rusnák, MBA 055/7234 350
Vedúca sestra Anita Grácová  

Mamárne centrum

Lekár MUDr. Ladislav Saksun, PhD. 055/7234 516
Vyšetrovňa   055/7234 516

Šport-artro centrum

Námestník pre ambulantnú zložku a vedúci lekár Šport-artro centra  MUDr. Mgr. Maroš Varga, MHA 055/7234 313
Recepcia   055/7234 313

Gastrocentrum

Gastroenterologická vyšetrovňa   055/7234 124

Osteocentrum

Reumatologická ambulancia   055/7234 121

Estetique centrum

Primár MUDr. Katarína Drotárová 055/7234 450
Ambulancia   055/7234 453, 456

Neurologické oddelenie

Primár MUDr. Eva Rozprávková 055/7234 400
Vedúca sestra Mgr. Iveta Tirpáková 055/7234 401

Oddelenie zdravotníckych pomôcok

Vedúci Mgr. Dávid Ferko 055/7234 981

Očné oddelenie

Primár MUDr. Bohuslav Augustínsky 055/7234 150
Oddelenie   055/7234 153

Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny

Primár MUDr. Michal Blanár 055/7234 350
Vedúca sestra Mgr. Zuzana Krasnecová 055/7234 351
Oddelenie   055/7234 360

Nemocničná lekáreň

Vedúca lekárne PharmDr. Dominika Sláviková 055/7234 480

Oddelenie klinickej biochémie

Garant OKB RNDr. Eva Janoková 055/7234 171

Hematologicko - transfuziologické oddelenie

Primár MUDr. Annamária Bratková 055/7234 270
Laboratórium   055/7234 271

Transfúzne oddelenie

Manažérka dennej zmeny Mgr. Henrieta Horváthová 055/7234 778
Evidencia darcov   055/7234 773

Novorodenecké oddelenie

Primár MUDr. Slávka Virágová, PhD. 055/7234 570
Vedúca sestra PhDr.. Ľubomíra Karoľová 055/7234 571
Oddelenie   055/7234 574

Rádiodiagnostické oddelenie

Prednostka MUDr. Tatiana Muchová, PhD. 055/7234 550
Primár MUDr. Tatiana Špakovská 055/7234 552
Vedúci rádiologický technik Bc. Martin Milichovský 055/7234 551
Mamografia + ultrazvuk   055/7234 554
CP RDG   055/7234 556
CT pracovisko   055/7234 557
CP ultrazvuk   055/7234 561
Magnetická rezonancia   055/7234 564

Ušno - nosovo - krčné oddelenie

Primár MUDr. Ivan Veme 055/7234 250
Vedúca sestra Mgr. Mária Šoltésová 055/7234 251
Oddelenie   055/7234 253

Oddelenie dlhodobo chorých

Primár MUDr. Kamil Kolesár 055/7234 370
Vedúca sestra Galina Ačaiová 055/7234 371
Oddelenie   055/7234 372

Klinika všeobecného lekárstva

Primár MUDr. Kristián Bucsay 055/7234 749
Hlavná sestra polikliniky PhDr. Marianna Mužíková 055/7234 700

Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny

Prednosta MUDr. Peter Polan, PhD., MPH 055/7234 310
Primár MUDr. Roman Totkovič, FEBOT 055/7234 300
Vedúca sestra Mgr. Tímea. Czingelyová 055/7234 301
Sekretariát oddelenia   055/7234 307

Pracovná zdravotná služba

Vedúca lekárka MUDr. Valéria Semjaková  055/7234 599

I. Dentálna klinika

Primár MDDr. Boris Verba  055/7234 758
Hlavná sestra Polikliniky PhDr. Marianna Mužíková 055/7234 700