Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Pacienti a návštevy

Dotazníky

Nemocnica AGEL Košice-Šaca a. s. neustále monitoruje spokojnosť pacienta/klienta/darcu krvi a na základe jeho hodnotenia sa stanovujú priority na riešenie nedostatkov, s cieľom trvalého zlepšovania poskytovaných služieb. Dotazníky sú anonymné a pacientom/klientom/darcom krvi sú k dispozícii na lôžkových oddeleniach a ambulanciách. Vyplnené dotazníky sa zbierajú do zberných urien na to určených a sú vyhodnocované na kvartálnej báze. Odpovede respondentov na otvorenú otázku „Čo by sme mohli zlepšiť pre väčšiu spokojnosť pacientov?" sú pravidelné preskúmavané vedením spoločnosti a následne postúpené na riešenie na dané pracovisko.

Názor pacienta je pre nás dôležitý.