Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Certifikát ISO 14001 a ISO 9001

Nemocnica sa od decembra 2003  nachádza v procese budovania a udržiavania Integrovaného systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva a ako prvá na Slovensku a v Českej republike dňa 8.júla 2004 získala Certifikát integrovaného systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva v zmysle noriem STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 14001.

Predstavitelia vedenia spracovali koncepciu kvality, definovali ciele kvality a prijali záväzok sústavného zlepšovania a zavádzania nových metód zdokonalenia systému, ktorý povedie k neustálemu zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb.

Cieľom budovania systému kvality je aj dosiahnutie väčšej transparentnosti a efektívnosti v prevádzkových činnostiach a účelné využívanie ľudských a finančných zdrojov. Systém sa predovšetkým buduje v záujme bezpečnosti a spokojnosti klienta/pacienta a právnej ochrany lekárov a sestier a musí preukázať spôsobilosť plniť požiadavky klientov/pacientov.

Snahou Nemocnice je patriť medzi špičkové  nemocnice na Slovensku, a preto sa vedenie spoločnosti zaviazalo sústavne zlepšovať a zavádzať nové metódy, zdokonaľovať integrovaný systém manažérstva kvality v zmysle štandardov ISO, ktorý vedie k neustálemu zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb, čo potvrdila aj recertifikácia spoločnosti v máji roku 2010 v zmysle Integrovaného systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva ISO 9001 a ISO 14001.

Prílohy: