Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Certifikát EN ISO 9001 a EN ISO 14001

Nemocnica ako prvá na Slovensku a v Českej republike 27. augusta 2004 získala certifikát systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva v zmysle noriem EN ISO 9001 a EN ISO 14001 a od daného roku sa nachádza v procese trvalého zlepšovania integrovaného systému manažérstva.

Snahou Nemocnice je patriť medzi špičkové zdravotnícke zariadenia na Slovensku, a preto sa vedenie spoločnosti zaviazalo trvale zlepšovať integrovaný systém manažérstva a zavádzať nové metódy, zdokonaľovať systém manažérstva v zmysle štandardov, vykonávať pravidelné interné audity plnenia požiadaviek štandardov ISO 9001 a 14 001 a tak zabezpečiť neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, čo vedie k zvyšovaniu spokojnosti pacient/klientov.

Kontrolné dohľadové audity sú vykonávané certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r. o. pravidelne 1x ročne, recertifikačný audit je vykonávaný 1x za 3 roky.

Prílohy: