Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Košice v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

 

Cieľom predkladaného projektu je posilniť kapacitu žiadateľa v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby ochorenia COVID-19. Predmetom projektu je obstaranie medicínskych prístrojov, zdravotníckej techniky, ktoré prispejú ku skráteniu času reakcie nemocnice na enormný nárast ochorenia COVID-19 a osobných ochranných pomôcok a vybavenia zabezpečujúceho ochranu pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pred šírením ochorenia COVID-19

Prijímateľ: Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Nenávratný finančný príspevok: 347 236,42 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 295 150,96 EUR


Cieľom projektu je:

  • Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19

Predmetom projektu je:

  • Predmetom projektu je obstaranie vozidiel rýchlej lekárskej pomoci a zdravotníckej techniky, ktoré prispejú k zlepšeniu a skráteniu času reakcie zdravotníckeho systému na enormný nárast ochorenia COVID-19 a osobných ochranných pomôcok a vybavenia zabezpečujúceho ochranu pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pred šírením ochorenia COVID-19.

Aktivity projektu:

  • Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19

  • Ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia

  • Projekt je zameraný na zlepšenie schopnosti žiadateľa poskytovať potrebnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť a neodkladnú prepravu pacientom s náhlym zhoršením zdravotného stavu s diagnostikovaným ochorením COVID-19, resp. pacientom so suspektnými príznakmi na ochorenie COVID-19 v období enormného nárastu prípadov ochorenia COVID-19.

Verejné obstarávanie: