Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Pacienti a návštevy

Zabezpečenie duchovných služieb pre pacientov

Zabezpečenie duchovných služieb pre pacientov

  1. Pacient alebo príbuzný má možnosť požiadať službukonajúci personál na lôžkovom oddelení o zabezpečenie návštevy duchovného u lôžka pacienta. V prípade nezvratného zdravotného stavu pacienta môže zdravotnícky pracovník ponúknuť najbližším príbuzným návštevu duchovného.
  2. Personál sa telefonicky skontaktuje s farským úradom v mieste prevádzkovania ZZ alebo s farským úradom požadovaným pacientom, s ktorým sa dohodnú na termíne návštevy u pacienta, ktorý žiadal o prítomnosť duchovného. 
  3. Telefonický kontakt na farský úrad v mieste prevádzkovania ZZ sa nachádza na každom lôžkovom oddelení. 
  4. Návšteva duchovného na lôžkovom oddelení Nemocnice u lôžka pacienta môže byť realizovaná len na základe slobodného a výslovného požiadania pacienta, či rodiny, za dodržania hygienicko-epidemiologického režimu oddelenia.
  5. Ak si rodina alebo sám pacient vyžaduje prítomnosť duchovného iného vierovyznania/duchovného podľa vlastného výberu, má právo osloviť ho a požiadať o návštevu v ZZ, ale na základe vlastnej iniciatívy a na vlastné náklady.