Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Pacienti a návštevy

Prepustenie

Plánované prepustenie pacienta

  • Lekár o prepustení, eventuálne o preklade na iné špecializované pracovisko, oddelenie, informuje pacienta a jeho rodinných príslušníkov o plánovanom prepustení najmenej 2 dni pred tým
  • K prepusteniu sa pripraví kompletná dokumentácia (prepúšťacia správa) s oboznámením termínu kontroly, ordinované lieky a zdravotnícke pomôcky na 3 dni, edukačný materiál o životospráve, diéte, ošetrovateľskej starostlivosti
  • Po prepustení sa pacient musí s prepúšťacou správou do 3 dní hlásiť u svojho praktického lekára
  • V deň prepustenia pacient na recepcii zaplatí platbu za nadštandardné zdravotnícke služby. Službukonajúca sestra zabezpečí vydanie šatstva, osobných vecí z úschovy
  • Odvoz po ukončení hospitalizácie si pacient zabezpečuje sám, v prípade potreby službukonajúca sestra objedná na požiadanie taxík. Podľa stavu pacienta a diagnózy môže lekár, na základe indikačných kritérií daných zákonom, rozhodnúť o potrebe prevozu sanitným motorovým vozidlom