Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Pacienti a návštevy

Parkovanie

Vážení pacienti, klienti, návštevníci našej nemocnice, 

v areáli zdravotníckeho zariadenia disponujeme limitovaným počtom parkovacích miest. Z uvedeného dôvodu vás prosíme o pochopenie a trpezlivosť, zároveň sa vopred ospravedlňujeme za prípadné komplikácie. 

Ďakujeme za porozumenie.


Individuálne vstupy súkromných motorových vozidiel (dovoz, odvoz pacientov na vyšetrenia a návštevy) okrem uvedených výnimiek sú povolené:

  • Návštevy a vstupy do areálu nemocnice kratšie ako 30 minút sa nespoplatňujú.
  • Dlhšie pobyty sú spoplatnené sadzbou vo výške 0,80 € (0,25 € ZŤP) za každú začatú polhodinu, na základe pokladničného ústrižka vydaného z výdajného stojana parkovacieho systému pri vstupe do objektu.
  • Pri pobyte v areáli nemocnice trvajúcom viac ako 6 hodín sa uhrádza celodenné parkovné 10 €.
  • Za parkovanie ZŤP nad 6 hodín 4 € 
  • Cena za vonkajšie parkovisko je 0,50 €/každá začatá polhodina (úhrada je možná v platobnej stanici pred administratívnou budovou a prostredníctvom kiosku oproti recepcii v hlavnej budove).  

Poplatok za parkovanie sa vyberá na vrátnici pri výstupe z objektu, na základe predloženého parkovacieho ústrižku, úhrada možná aj v platobnej stanici pred administratívnou budovou a prostredníctvom kiosku, ktorý sa nachádza v priestoroch oproti recepcii v hlavnej budove.

Parkovanie počas hospitalizácie

Za parkovanie súkromných motorových vozidiel počas hospitalizácie sa účet vyrovnáva po ukončení hospitalizácie.