Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 [email protected]
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Návrat ambulancií

Vážení pacienti, dovoľujeme si Vás informovať, že Ambulanciu popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, Chirurgickú ambulanciu a Plastickú ambulanciu nájdete v pôvodných priestoroch na Lúčnej 57.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť počas rekonštrukcie, priestory zveľaďujeme pre Vás.


Aktuálne platné pokyny a nariadenia, informácie COVID-19 nájdete TU.


Mobilné odberné miesto COVID-19

Rozhodnutím Číslo: RÚVZKE/OHŽPaZ/417/713/2024 sa ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, a to mobilného odberového miesta 83-36168165-A0002 a 83-36168165-A0003 v mieste prevádzkovania Nemocnica AGEL Košice-Šaca, pred vstupom do areálu (parcela 1056/1), 040 15 Košice-Šaca. Toto rozhodnutie sa považuje za právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ KE. 

 Všetky informácie nájdete tu.

Stručne o nás...

Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Nemocnica v súlade so svojím predmetom činnosti poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť cca 150 000 obyvateľov – U. S. Steel Košice, s.r.o., Moldava n/B., časť okresu Košice II. Pre Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore popálenín a rekonštrukčnej chirurgie. V rámci slobodnej voľby lekára je nemocnica otvorená aj pre pacientov z iných regiónov, ktorí vo veľkej miere, vďaka dobrému menu nemocnice, túto možnosť aj využívajú.

Veľkú konkurenčnú výhodu predstavujú špecializované kliniky a oddelenia nemocnice (Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny), v ktorých dosahuje nemocnica veľké úspechy. Dlhodobá stabilná ekonomická situácia vytvára aj do budúcnosti priaznivé podmienky pre kontinuálnu obnovu a rozvoj materiálno-technického zabezpečenia nemocnice, ktoré budú prispievať k rastu konkurenčných výhod aj v ďalšom období.

V priemere ročne je v nemocnici hospitalizovaných 17 000 pacientov, zrealizuje sa cca 11 000 operačných výkonov, vykonajú 1800 pôrodov a postarajú sa cca o 750 000 ambulantných pacientov.