Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Presťahované ambulancie

Vážení pacienti, dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 27. 9. 2023 nájdete endokrinologickú ambulanciu a všeobecnú ambulanciu pre dospelých (MUDr. J. Annová) v pôvodných priestoroch na Lúčnej 57.

Ďakujeme za vašu trpezlivosť počas rekonštrukcie, priestory zveľaďujeme pre vás.


Presťahované ambulancie

Vážení pacienti, dovoľujeme si Vás informovať, že od 24. 7. 2023 je z dôvodu rekonštrukcie dočasne presťahovaná táto ambulancia:

  1. Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny (predanestéziologická) – presťahovaná do konzultačnej miestnosti popáleninovej ambulancie, budova nemocnice na Lúčnej 57, vchod zboku.

Na termín otvorenia ambulancií v zrekonštruovaných priestoroch Vás včas upozorníme. Informácie o zástupoch a čerpaní dovoleniek, ktoré sa týkajú aj uvedených ambulancií, nájdete tu: https://nemocnicakosicesaca.agel.sk/verejnost/vyluky-ambulancii.html

Ďakujeme za pochopenie, priestory zveľaďujeme pre Vás.


Aktuálne platné pokyny a nariadenia, informácie COVID-19 nájdete TU.


Mobilné odberné miesto COVID-19

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach rozhodnutím číslo: RÚVZKE/OHŽPaZ/8388/17961/2023 dočasne pozastavuje povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia "Mobilné odberové miesto" Antigénové testovanie covid-19 a RT-PCR testovanie covid-19 s miestom prevádzkovania Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s., pred vstupom do areálu nemocnice. Povolenie sa dočasne pozastavuje do 2. 10. 2023.

V čase pozastavenia bude zastupovať mobilné odberové miesto spoločnosti BIO MERR s. r. o., Kpt. Nálepku 1065/4,071 01 Michalovce, IČO: 54443547, s miestom prevádzkovania: nebytový priestor (garáž), Duklianska 1920/6, 071 01 Michalovce.

 Všetky informácie nájdete tu.

Stručne o nás...

Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Nemocnica v súlade so svojím predmetom činnosti poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť cca 150 000 obyvateľov – U. S. Steel Košice, s.r.o., Moldava n/B., časť okresu Košice II. Pre Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore popálenín a rekonštrukčnej chirurgie. V rámci slobodnej voľby lekára je nemocnica otvorená aj pre pacientov z iných regiónov, ktorí vo veľkej miere, vďaka dobrému menu nemocnice, túto možnosť aj využívajú.

Veľkú konkurenčnú výhodu predstavujú špecializované kliniky a oddelenia nemocnice (Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny), v ktorých dosahuje nemocnica veľké úspechy. Dlhodobá stabilná ekonomická situácia vytvára aj do budúcnosti priaznivé podmienky pre kontinuálnu obnovu a rozvoj materiálno-technického zabezpečenia nemocnice, ktoré budú prispievať k rastu konkurenčných výhod aj v ďalšom období.

V priemere ročne je v nemocnici hospitalizovaných 17 000 pacientov, zrealizuje sa cca 11 000 operačných výkonov, vykonajú 1800 pôrodov a postarajú sa cca o 750 000 ambulantných pacientov.