Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

CALLCENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Aktuálne informácie

Objednávanie samoplatcov na testovanie metódou RT-PCR prebieha iba online na agellab.sk. Odberové miesto v našej nemocnici je od 27. 7. 2020 v prevádzke denne v čase 7.30 - 9.30 hod. 

Pri metóde RT-PCR sa vzorka na vyšetrenie získava hlbokým výterom z nosohltanu, cez nosovú dutinu a výterom z orofaryngu cez dutinu ústnu. Odber vzorky sa vykonáva na základe stanovených indikácií a za stanovených podmienok pri odbere. Odber sa  vykonáva nalačno, bez vykonanej ústnej hygieny.  

Akúkoľvek zmenu podstatných obsahových náležitostí Objednávky na vykonanie PCR testu, predovšetkým údajov o testovanej osobe, je možné bezplatne vykonať najneskôr 24 hodín pred jeho plánovaným uskutočnením. Zmeny vykonané po uvedenom termíne budú realizované jedine za storno poplatok vo výške 100 percentnej ceny služby.


Oznam pre klientov odberového miesta „MOM-COVID-19“. Odberové miesto sa nachádza pred vstupom do nemocnice na Lúčnej 57 Košice-Šaca.

V deň výteru na dôkaz PCR SARS CoV-2 platí ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY NEMOCNICE.

Čas, na ktorý ste objednaní, je len informatívny. Kapacitne totiž nie je možné dodržiavať vopred dohodnutý harmonogram. Chceme Vás však uistiť, že nikoho objednaného neodmietneme a vybavíme každého, kto ma dohodnutý termín.

Ak je to možné, prosíme, aby ste si sebou zobrali vlastné pero.

Výsledok Vám vieme zaručiť najskôr za 24 hodín od doručenia vyšetrovanej vzorky do AGELLAB-u vo Zvolene. Rýchlosť spracovania výsledkov závisí od vyťaženosti laboratória.

O výsledkoch v písomnej forme (e-mail a SMS) Vás bude informovať AGELLAB. V prípade otázok ich kontaktujte na telefónnych číslach AGELLAB-u 045/520 17 44 alebo 045/520 17 48 a 045/520 17 42

Ďakujeme za pochopenie.

Stručne o nás...

Nemocnica AGEL Košice-Šaca v súlade so svojím predmetom činnosti poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť cca 100 000 obyvateľov – U. S. Steel Košice, s.r.o., Moldava n/B., časť okresu Košice II. Pre Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj poskytuje   v   odbore  popálenín   a   rekonštrukčnej   chirurgie   zdravotnú   starostlivosť   Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie a tkanivová banka.  V rámci slobodnej voľby lekára je nemocnica otvorená aj pre pacientov z iných regiónov, ktorí vo veľkej miere vďaka dobrému menu nemocnice túto možnosť aj využívajú.