Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Rýchly kontakt

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Aktuálne informácie

Objednávanie samoplatcov na testovanie metódou RT-PCR prebieha iba online na agellab.sk. Odberové miesto v našej nemocnici je od 27. 7. 2020 v prevádzke denne v čase 7.30 - 9.30 hod. 

Pri metóde RT-PCR sa vzorka na vyšetrenie získava hlbokým výterom z nosohltanu, cez nosovú dutinu a výterom z orofaryngu cez dutinu ústnu. Odber vzorky sa vykonáva na základe stanovených indikácií a za stanovených podmienok pri odbere. Odber sa  vykonáva nalačno, bez vykonanej ústnej hygieny.  

Objednávanie samoplatcov na sérologické testovanie, ako doplnkovú nepriamu diagnostiku ochorenia COVID-19, pri ktorej ide o dôkaz protilátok IgM a IgG v krvi pacienta, sa realizuje iba v pracovných dňoch medzi 8.00 - 9.30 hod. a to telefonicky na čísle call centra 055 7234 333. Výsledky sérologických testov je pre stanovenie diagnózy ochorenia COVID-19 vždy nevyhnutné overiť priamym dôkazom vírusu metódou RT-PCR.

 

Oznam pre klientov odberového miesta „MOM-COVID-19“  

V deň vyšetrenia na dôkaz PCR SARS CoV-2 platí ZÁKAZ VSTUPU DO NEMOCNICE pre:

- SAMOPLATCOV

- držiteľov tzv. COVID PASS-u

Výnimka je udelená pacientom, ktorí sú objednaní na plánovaný operačný výkon. Ďakujeme za pochopenie.

Čas, na ktorý ste objednaní, je len informatívny. Kapacitne totiž nie je možné dodržiavať vopred dohodnutý harmonogram. Chceme Vás však uistiť, že nikoho objednaného neodmietneme a vybavíme každého, kto má dohodnutý termín v čase od 7.30 do 9.30. 

 

Stručne o nás...

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica v súlade so svojím predmetom činnosti poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť cca 100 000 obyvateľov – U. S. Steel Košice, s.r.o., Moldava n/B., časť okresu Košice II. Pre Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj poskytuje   v   odbore  popálenín   a   rekonštrukčnej   chirurgie   zdravotnú   starostlivosť   Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie a tkanivová banka.  V rámci slobodnej voľby lekára je nemocnica otvorená aj pre pacientov z iných regiónov, ktorí vo veľkej miere vďaka dobrému menu nemocnice túto možnosť aj využívajú.