Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Pacienti a návštevy

Aktuálne informácie COVID-19

Vážení pacienti a návštevníci nemocnice,

v dôsledku epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a v snahe zabezpečiť bezpečnosť Vás, ako aj ošetrujúceho personálu, si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie protiepidemických opatrení zavedených v našom zdravotníckom zariadení.


NÁVŠTEVY PACIENTOV:

Na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Pavla Rusnáka, MBA sú návštevy pacientov povolené s účinnosťou od 09. 03. 2024.

 

 • Návštevné dni: pondelok – streda – piatok – sobota – nedeľa,
 • návštevné hodiny: od 14.00 do 16.00 hod.,           
 • návšteva je povinná naďalej dodržiavať protiepidemické opatrenia, vykonať hygienickú dezinfekciu rúk pri vstupe na oddelenie/kliniku a následne pri odchode,
 • podľa pokynov personálu je návšteva povinná použiť odporúčané ochranné prostriedky v závislosti od charakteru oddelenia a zdravotného stavu pacienta,
 • prosíme, buďte počas návštevy ohľaduplní k ostatným pacientom,
 • pri návšteve mobilných pacientov môžete využívať externé priestory zdravotníckeho zariadenia.

 

Ďakujeme Vám za rešpektovanie stanovených podmienok. 

 

 

 V Košiciach, 08. 03. 2024                                      MUDr. Pavol Rusnák, MBA
                                                            generálny riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca

 

PLÁNOVANÁ HOSPITALIZÁCIA A PLÁNOVANÉ OPERAČNÉ VÝKONY:  

 • hospitalizácia pacienta nie je podmienená očkovaním ani testovaním na COVID-19,
 •  indikácia na testovanie pacienta je plne v kompetencii lekára v závislosti od závažnosti zdravotného výkonu alebo existujúcich klinických príznakov ochorenia COVID-19,
 • pre sprevádzajúce osoby, ktoré budú hospitalizované spolu s pacientom, platia rovnaké podmienky ako pre pacienta.

 

AMBULANTNÉ VYŠETRENIA A AMBULANTNÁ LIEČBA:

 • ambulancie ordinujú v stanovených ordinačných hodinách,
 • vstup pacienta do ambulancie nie je podmienený očkovaním ani testovaním na COVID-19,
 • v prípade príznakov možného ochorenia COVID-19 je plne v kompetencii lekára požadovať vykonanie testu na COVID-19, testovanie Ag testom bude zabezpečené priamo v našom ZZ (v ambulancii alebo určenom mieste),
 • v prípade, že budete v plánovanom termíne vyšetrenia v izolácii pre COVID-19 alebo budete v karanténe po úzkom kontakte s COVID-19 pozitívnou osobou, budete preobjednaný na iný termín, ak to Váš zdravotný stav umožňuje. V prípade, že bude Vaše vyšetrenie neodkladné, lekár zabezpečí protiepidemické opatrenia s použitím predpísaných ochranných pracovných prostriedkov a určí postup Vášho vyšetrenia.

 

ĎAKUJEME VÁM ZA REŠPEKTOVANIE A DODRŽIAVANIE PROTIEPIDEMICKÝCH OPATRENÍ V NAŠOM ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ.    

Rozhodnutím Číslo: RÚVZKE/OHŽPaZ/417/713/2024 sa ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, a to mobilného odberového miesta 83-36168165-A0002 a 83-36168165-A0003 v mieste prevádzkovania Nemocnica AGEL Košice-Šaca, pred vstupom do areálu (parcela 1056/1), 040 15 Košice-Šaca. Toto rozhodnutie sa považuje za právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ KE. 

Všetky dôležité informácie nájdete na www.agellab.sk