Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pacienti a návštevy

Aktuálne informácie COVID-19

Vážení pacienti a návštevníci nemocnice,

v dôsledku epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a v snahe zabezpečiť bezpečnosť Vás, ako aj ošetrujúceho personálu, si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie protiepidemických opatrení zavedených v našom zdravotníckom zariadení.


NÁVŠTEVY A SPRIEVOD PACIENTA:

S účinnosťou od 22. 05. 2023 sú povolené návštevy so súhlasom generálneho riaditeľa spoločnosti:

Pravidlá pre návštevy:

 • návštevné dni sú vyčlenené v stredu, sobotu a nedeľu,
 • návštevné hodiny sú vyčlenené v stredu od 14:30 do 16:00 hod., cez sobotu a nedeľu od 14:00 do 16:00 hod.,
 • návšteva sa riadi pokynmi zdravotníckeho personálu ohľadom dodržiavania hygienicko-epidemiologického režimu na príslušnom oddelení,
 • návšteva je povinná vykonať dezinfekciu rúk po príchode na oddelenie aj po odchode z oddelenia,
 • návšteva imunokompromitovaných pacientov je povinná používať osobné ochranné pomôcky podľa pokynov zdravotníckeho personálu (ochranný plášť, respirátor),
 • odporúčaná je návšteva maximálne 2 osôb k jednému pacientovi v trvaní do 20 minút,
 • návšteva je povinná správať sa ohľaduplne k ostatným pacientom prítomným na izbe,
 • optimálne je využívať k návštevám vonkajší areál nemocnice, ak to zdravotný stav pacienta umožňuje,
 • návšteva nie je odporúčaná deťom do 15 rokov,
 • návšteva nie je povolená osobám s klinickými prejavmi akútneho respiračného ochorenia,
 • ošetrujúci lekár má právo rozhodnúť o okamžitom ukončení návštevy v prípade porušenia stanovených pravidiel.

Vedenie nemocnice si vyhradzuje právo regulovať návštevy na základe vývoja regionálnej a lokálnej epidemiologickej situácie.

 

PLÁNOVANÁ HOSPITALIZÁCIA A PLÁNOVANÉ OPERAČNÉ VÝKONY:  

 • hospitalizácia pacienta nie je podmienená očkovaním ani testovaním na COVID-19,
 •  indikácia na testovanie pacienta je plne v kompetencii lekára v závislosti od závažnosti zdravotného výkonu alebo existujúcich klinických príznakov ochorenia COVID-19,
 • pre sprevádzajúce osoby, ktoré budú hospitalizované spolu s pacientom, platia rovnaké podmienky ako pre pacienta.

 

AMBULANTNÉ VYŠETRENIA A AMBULANTNÁ LIEČBA:

 • ambulancie ordinujú v stanovených ordinačných hodinách,
 • vstup pacienta do ambulancie nie je podmienený očkovaním ani testovaním na COVID-19,
 • v prípade príznakov možného ochorenia COVID-19 je plne v kompetencii lekára požadovať vykonanie testu na COVID-19, testovanie Ag testom bude zabezpečené priamo v našom ZZ (v ambulancii alebo určenom mieste),
 • v prípade, že budete v plánovanom termíne vyšetrenia v izolácii pre COVID-19 alebo budete v karanténe po úzkom kontakte s COVID-19 pozitívnou osobou, budete preobjednaný na iný termín, ak to Váš zdravotný stav umožňuje. V prípade, že bude Vaše vyšetrenie neodkladné, lekár zabezpečí protiepidemické opatrenia s použitím predpísaných ochranných pracovných prostriedkov a určí postup Vášho vyšetrenia.

 

ĎAKUJEME VÁM ZA REŠPEKTOVANIE A DODRŽIAVANIE PROTIEPIDEMICKÝCH OPATRENÍ V NAŠOM ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ.    

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach rozhodnutím číslo: RÚVZKE/OHŽPaZ/8388/17961/2023 dočasne pozastavuje povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia "Mobilné odberové miesto" Antigénové testovanie covid-19 a RT-PCR testovanie covid-19 s miestom prevádzkovania Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s., pred vstupom do areálu nemocnice. Povolenie sa dočasne pozastavuje do 2. 10. 2023.

V čase pozastavenia bude zastupovať mobilné odberové miesto spoločnosti BIO MERR s. r. o., Kpt. Nálepku 1065/4,071 01 Michalovce, IČO: 54443547, s miestom prevádzkovania: nebytový priestor (garáž), Duklianska 1920/6, 071 01 Michalovce.

Všetky dôležité informácie nájdete na www.agellab.sk