Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Pacienti a návštevy

Aktuálne informácie COVID-19

Vážení pacienti a návštevníci nemocnice,

v dôsledku epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a v snahe zabezpečiť bezpečnosť Vás, ako aj ošetrujúceho personálu, si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie protiepidemických opatrení zavedených v našom zdravotníckom zariadení.


NÁVŠTEVY A SPRIEVOD PACIENTA:

ZÁKAZ NÁVŠTEV PACIENTOV

platný od 06. 10. 2023 až do odvolania

Dôvodom opatrenia je zvýšený výskyt respiračných ochorení, prevencia šírenia a zabezpečenie bezpečného prostredia pre našich pacientov.

Návštevy sú povolené k pacientom:

 • ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, ťažko chorým a zomierajúcim,
 • k dlhodobo hospitalizovaným s predpokladom viac ako 14-dňovej hospitalizácie,
 • kňazom za účelom podávania sviatostí a ostatným duchovným,
 • návštevy/sprievody nie sú povolené osobám s klinickými prejavmi akútneho respiračného ochorenia.

Priniesť/prevziať osobné veci a potreby pre pacientov je možné denne v čase od 15:00 do 16:00 hod.

Ďakujeme Vám za pochopenie a dodržiavanie opatrení zavedených v prospech zdravia našich pacientov a ošetrujúceho personálu.

 

 V Košiciach, 06. 10. 2023                                      MUDr. Pavol Rusnák, MBA
                                                            generálny riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca

PLÁNOVANÁ HOSPITALIZÁCIA A PLÁNOVANÉ OPERAČNÉ VÝKONY:  

 • hospitalizácia pacienta nie je podmienená očkovaním ani testovaním na COVID-19,
 •  indikácia na testovanie pacienta je plne v kompetencii lekára v závislosti od závažnosti zdravotného výkonu alebo existujúcich klinických príznakov ochorenia COVID-19,
 • pre sprevádzajúce osoby, ktoré budú hospitalizované spolu s pacientom, platia rovnaké podmienky ako pre pacienta.

 

AMBULANTNÉ VYŠETRENIA A AMBULANTNÁ LIEČBA:

 • ambulancie ordinujú v stanovených ordinačných hodinách,
 • vstup pacienta do ambulancie nie je podmienený očkovaním ani testovaním na COVID-19,
 • v prípade príznakov možného ochorenia COVID-19 je plne v kompetencii lekára požadovať vykonanie testu na COVID-19, testovanie Ag testom bude zabezpečené priamo v našom ZZ (v ambulancii alebo určenom mieste),
 • v prípade, že budete v plánovanom termíne vyšetrenia v izolácii pre COVID-19 alebo budete v karanténe po úzkom kontakte s COVID-19 pozitívnou osobou, budete preobjednaný na iný termín, ak to Váš zdravotný stav umožňuje. V prípade, že bude Vaše vyšetrenie neodkladné, lekár zabezpečí protiepidemické opatrenia s použitím predpísaných ochranných pracovných prostriedkov a určí postup Vášho vyšetrenia.

 

ĎAKUJEME VÁM ZA REŠPEKTOVANIE A DODRŽIAVANIE PROTIEPIDEMICKÝCH OPATRENÍ V NAŠOM ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ.    

Rozhodnutím Číslo: RÚVZKE/OHŽPaZ/417/713/2024 sa ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, a to mobilného odberového miesta 83-36168165-A0002 a 83-36168165-A0003 v mieste prevádzkovania Nemocnica AGEL Košice-Šaca, pred vstupom do areálu (parcela 1056/1), 040 15 Košice-Šaca. Toto rozhodnutie sa považuje za právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ KE. 

Všetky dôležité informácie nájdete na www.agellab.sk