Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Lekárske pracoviská

Nemocničná lekáreň

Nemocničná lekáreň poskytuje lekárenskú starostlivosť hospitalizovaným pacientom a ambulantným zariadeniam nemocnice prostredníctvom výdaja na žiadanky.

Pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti sa uplatňujú hlavné prvky lekárenskej praxe:

 • zabezpečovanie a výdaj liekov, liečiv, laboratórnych diagnostík a ich odborné uchovávanie a skladovanie
 • individuálna príprava liekov
 • kontrola liekov a liečiv
 • informačná a konzultačná činnosť o liekoch
 • spolupráca na tvorbe liekového formulára
 • dokumentácia odborných činností
 • kontrola zásob liekov na oddeleniach nemocnice, inštrukcia zdravotníckych pracovníkov o zásadách správneho uloženia liekov
 • uchovávanie preexspirovaných liekov a zabezpečenie ich likvidácie podľa platných legislatívnych noriem
 • zvyšovanie odbornej úrovne vlastných pracovníkov

Lekáreň skladuje, pripravuje a vydáva:

 • hromadne vyrábané lieky humánne (vyrobené vo výrobe)
 • individuálne vyrábané lieky humánne (vyrobené v lekárni podľa lekárskeho predpisu)
 • liečivé látky a galenické prípravky
 • reagenčné roztoky, laboratórne chemikálie, zdravotnícke pomôcky, laboratórne diagnostiká