Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 [email protected]

Pacienti a návštevy

Informovaný súhlas

Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie. Informovaný súhlas je aj taký súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia. Zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas. Laicky povedané, ide o súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorý vyjadruje pacient potom, ako mu dôkladne, jasne a zrozumiteľne vysvetlia zdravotnícki pracovníci, čo sa s ním bude diať. Možno ho chápať aj ako hlavný nástroj prenosu časti zodpovednosti zo zdravotníckeho pracovníka na pacienta.

Inštitút informovaného súhlasu je v slovenskom právnom poriadku zakotvený v zákone 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a v zákone 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. V rámci Európskej legislatívy pojednáva o informovanom súhlase Dohovor Rady Európy o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti aplikáciou biológie a medicíny.