Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Nemocnica AGEL Košice-Šaca získala vysoko uznávanú akreditáciu kvality a bezpečnosti zdravotníckeho zariadenia

22.12.2023

Šačianska nemocnica je jednou z dvoch slovenských nemocníc, ktoré sa môžu prezentovať certifikátom kvality a bezpečnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Príprava na splnenie najvyšších kritérií Spojenej akreditačnej komisie (SAK) a získanie akreditácie trvala takmer dva roky.

Úspešná akreditácia Nemocnice AGEL Košice-Šaca je výsledkom záväzku vedenia spoločnosti zabezpečovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a snahy o neustále zvyšovanie úrovne poskytovaných služieb. Spolu so šačianskou nemocnicou certifikát kvality a bezpečnosti získala aj Nemocnica AGEL Komárno. Stali sa tak jedinými všeobecnými nemocnicami na Slovensku spĺňajúcimi najvyššie kritériá Spojenej akreditačnej komisie (SAK), ktorá je členom renomovanej medzinárodnej organizácie International Society for Quality in Health Care.

Príprava na akreditáciu spočívala v spracovaní a implementácii požiadaviek rezortných bezpečnostných cieľov a akreditačných štandardov SAK do vnútorných predpisov a riadených dokumentov nemocnice s následnou implementáciou postupov do praxe. Zavedenie akreditačných štandardov je nástrojom pre zvyšovanie kvality a bezpečnosti v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zvyšovanie kvality a bezpečnosti je zamerané na vytvorenie bezpečného prostredia pre pacientov a personál, správne vedenie zdravotnej dokumentácie, bezpečnú ordináciu a podávanie liečiv, prevenciu nežiaducich udalostí, na používanie bezpečnej prístrojovej techniky, plnenie hygienických požiadaviek a iné. Jedná sa o komplexný program, ktorý garantuje poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti v bezpečnom prostredí pacientom a personálu zdravotníckeho zariadenia.

„Cesta za získaním certifikátu o udelení akreditácie bola náročná a trvala 21 mesiacov. Akreditačný audit bol realizovaný metodikou "stopár", kedy audítori monitorovali cestu pacienta a poskytnutú starostlivosť od jeho príchodu do zdravotníckeho zariadenia až po stanovenie liečby či vyliečenie a všetky s tým súvisiace činnosti,“ uvádza riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Pavol Rusnák, MBA. Dodáva, že zavedený systém riadenia kvality prispel k vytvoreniu bezpečného prostredia pre pacientov a zamestnancov zdravotníckeho zaradenia, k skvalitneniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti profesionálnym tímom zdravotníckych pracovníkov s využitím najmodernejších metód, postupov a technológií, s cieľom zabezpečiť trvalú spokojnosť pacientov.

„Som hrdý na to, že náročné požiadavky Spojenej akreditačnej komisie splnili hneď dve zdravotnícke zariadenia skupiny AGEL. Akreditácia SAK je nekončiaci sa proces, ktorý potvrdzuje kvalitu zariadenia a zároveň ho zaväzuje k neustálemu dodržiavaniu nastavených štandardov. V platnosti je tri roky, počas ktorých prebiehajú pravidelné vnútorné audity a následne sa celý proces hodnotenia opakuje. Našou prioritou naďalej ostáva poskytovať čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť pre pacientov a zároveň vytvárať moderné a príjemné prostredie so špičkovým technickým vybavením pre našich zamestnancov. Preto verím, že o tri roky obe nemocnice svoju akreditáciu úspešne obhája,“ vyjadril sa na margo úspechu nemocníc predseda predstavenstva AGEL a AGEL SK Ing. Michal Pišoja, MPH, LL. M.

Nemocnica AGEL Košice-Šaca disponuje deviatimi klinikami, jedenástimi oddeleniami, dvanástimi špecializovanými centrami a viac ako stotridsiatimi ambulanciami. Zdravotnú starostlivosť poskytuje pre spádovú oblasť do 200-tisíc obyvateľov. Na základe hodnotenia INEKO získalo zdravotnícke zariadenie päťkrát po sebe titul Nemocnica roka v kategórii všeobecných nemocníc. Víťazstvo v ankete patrí nemocnici za roky 2019, 2020, 2021, 2022 a 2023.

Späť