Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 [email protected]

O nemocnici

Modernizácia ambulantných pracovísk zdravotníckeho zariadenia Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

"Modernizáciou zdravotníckej infraštruktúry z fondov EÚ na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov SR"

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou/ERDF

Kód ITMS: 28120120055
Operačný program: Zdravotníctvo 
Spolufinancovaný z fondu: ERDF (Európsky fond regionálního rozvoja) 
Prioritná os: Prioritná os 2 – Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám 
Opatrenie: 2.1 - Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti 
Trvanie projektu: 03/2015 – 01/2016

Cieľom projektu je:

  • Vytvorenie nových ambulancií s primárnym zameraním na ochorenia skupiny „5“.
  • Zefektívnenie využitia priestorovej kapacity budovy.
  • Zvýšenie kvalitatívnej a kvantitatívnej kapacity zdravotníckej techniky. 
  • Zefektívňovanie a rozširovanie poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
  • Rozvoj kvalitatívneho potenciálu ĽZ a rozširovanie kapacít odborného personálu.

Aktivita: „Nákup, dodávka a montáž zariadení“

Táto aktivita bude pozostávať z obstarania zdravotníckej techniky, IKT a PACS, ktoré budú využívané v nasledovných ambulanciách:

  • fyziatricko-rehabilitačná ambulancia
  • gastroenterologická ambulancia
  • gynekologické ambulancie
  • interné ambulancie
  • ortopedická ambulancia

Po ukončení projektu sa v súčasnej poliklinike vo Vstupnom Areáli U.S. Steel Košice zriadia 2 nové ambulancie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti so zameraním na ochorenia skupiny 5 (fyziatricko-rehabilitačná ambulancia a gastroenterologická ambulancia). Projektom sa zmodernizuje a vybaví 7 (5 ambulancií existujúcich - 2 interné, 2 gynekologické a 1 ortopedická - a 2 nové ambulancie) ambulancií zdravotníckou technikou a vytvorí sa 5 nových pracovných miest (2 lekári, 2 zdravotné sestry a 1 sanitár). Zároveň sa v projektom dotknutých ambulanciách vybuduje, zavedie a integruje IKT infraštruktúra a PACS sys., ktorý bude kompatibilný a plne prepojený s existujúcim nemocničným informačným systémom. Výsledkom aktivít bude zvýšenie úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti pacientom, ako aj zvýšenie konkurencieschopnosti nemocnice porovnaním s ostatnými zdravotníckymi zariadeniami v Košickom kraji.