Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 [email protected]

O nemocnici

O nás

Nemocnica v súlade so svojím predmetom činnosti poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť cca 150 000 obyvateľov – U. S. Steel Košice, s.r.o., Moldava n/B., časť okresu Košice II. Pre Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore popálenín a rekonštrukčnej chirurgie. V rámci slobodnej voľby lekára je nemocnica otvorená aj pre pacientov z iných regiónov, ktorí vo veľkej miere, vďaka dobrému menu nemocnice, túto možnosť aj využívajú.

Veľkú konkurenčnú výhodu predstavujú špecializované kliniky a oddelenia nemocnice (Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny), v ktorých dosahuje nemocnica veľké úspechy. Dlhodobá stabilná ekonomická situácia vytvára aj do budúcnosti priaznivé podmienky pre kontinuálnu obnovu a rozvoj materiálno-technického zabezpečenia nemocnice, ktoré budú prispievať k rastu konkurenčných výhod aj v ďalšom období.

V priemere ročne je v nemocnici hospitalizovaných 17 000 pacientov, zrealizuje sa cca 11 000 operačných výkonov, vykonajú 1800 pôrodov a postarajú sa cca o 750 000 ambulantných pacientov.

V ekonomicky stabilnom zdravotníckom zariadení pracuje viac ako 1000 zamestnancov. 

O Nemocnici

Poslanie - Misia

Poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť s cieľom uspokojovať potreby a želania pacientov a klientov.

Vízia 

V príjemnom prostredí s pomocou hodnotných zamestnancov, najmodernejšieho vybavenia a s najnovšími poznatkami, poskytovať a rozširovať služby s dôrazom na individuálny prístup k človeku.

Hodnoty

  • Veríme v otvorenú komunikáciu
  • Hlásame priateľský, zodpovedný prístup
  • Stojíme za aktívnym, iniciatívnym, kreatívnym zamestnancom
  • Vytvárame priestor na tímovú spoluprácu a súdržnosť
  • Požadujeme profesionalitu, flexibilitu, spoľahlivosť
  • Podporujeme kontinuálne vzdelávanie a vytvárame podmienky pre osobnostný rozvoj zamestnancov
V nemocnici Košice-Šaca si poistenci Union zdravotnej poisťovne môžu vybrať z množstva výhod.
Viac informácií o výhodách nájdete tu.