Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

O nás

Hlavným zámerom spoločnosti je zachovanie a ďalšie zvyšovanie úrovne poskytovaných medicínskych služieb pri pozitívnych výsledkoch hospodárenia, posilnenie postavenia na trhu vysokou profesionalitou a kvalitnou prácou na všetkých úsekoch spoločnosti.

Nemocnica AGEL Košice-Šaca v súlade so svojím predmetom činnosti poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť cca 100 000 obyvateľov – U. S. Steel Košice, s.r.o., Moldava n/B., časť okresu Košice II. Pre Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj poskytuje   v   odbore  popálenín   a   rekonštrukčnej   chirurgie   zdravotnú   starostlivosť   Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie a tkanivová banka.  V rámci slobodnej voľby lekára je nemocnica otvorená aj pre pacientov z iných regiónov, ktorí vo veľkej miere vďaka dobrému menu nemocnice túto možnosť aj využívajú.

O Nemocnici

Poslanie - Misia

Poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť s cieľom uspokojovať potreby a želania pacientov a klientov.

Vízia 

V príjemnom prostredí s pomocou hodnotných zamestnancov, najmodernejšieho vybavenia a s najnovšími poznatkami, poskytovať a rozširovať služby s dôrazom na individuálny prístup k človeku.

Hodnoty

  • Veríme v otvorenú komunikáciu
  • Hlásame priateľský, zodpovedný prístup
  • Stojíme za aktívnym, iniciatívnym, kreatívnym zamestnancom
  • Vytvárame priestor na tímovú spoluprácu a súdržnosť
  • Požadujeme profesionalitu, flexibilitu, spoľahlivosť
  • Podporujeme kontinuálne vzdelávanie a vytvárame podmienky pre osobnostný rozvoj zamestnancov

Stiahnite si Cenník výkonov a služieb.

V nemocnici Košice-Šaca si poistenci Union zdravotnej poisťovne môžu vybrať z množstva výhod.
Viac informácií o výhodách nájdete tu.