Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Do prieskumu spokojnosti s ústavnou zdravotnou starostlivosťou sa v roku 2020 a 2021 zapojilo 9719 poistencov Všeobecná zdravotná poisťovňa. V kategórii Všeobecných nemocníc sme získali krásne druhé miesto. Za každé jedno pozitívne hodnotenie sme nesmierne vďační. Robíme to pre Vás. 

Kompletné výsledky prieskumu nájdete tu >> https://www.vszp.sk/.../prieskum-spokojnosti-pacientov-2020/

Ako informuje VšZP na svojej webovej stránke: Do prieskumu spokojnosti s ústavnou zdravotnou starostlivosťou sa v roku 2020 a 2021  zapojilo 9719 poistencov VšZP, ktorí boli v roku 2020 minimálne 1 deň hospitalizovaní v niektorom zo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku s výnimkou detských ústavov, psychiatrických nemocníc a oddelení, stacionárov a väzenských nemocníc. Predmet hodnotenia bol vypracovaný v súlade s požiadavkami zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dotazník obsahoval 14 otázok, ktoré sa týkali spokojnosti poistencov so správaním a starostlivosťou lekárov a sestier na oddelení, s informovanosťou zo strany ošetrujúceho lekára o vyšetreniach a ochorení pacienta, kvalitou ubytovania, stravy a upratovania na oddelení, poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, informáciami ošetrujúceho lekára a sestier o ďalšom postupe pri domácej liečbe a so zlepšením zdravotného stavu poistenca po prepustení z nemocnice. Poistenci sa mali vyjadriť aj k tomu, či by nemocnicu odporučili svojim známym a či by privítali v mobilnej aplikácii VšZP informáciu o svojej hospitalizácii.

Poistenci VšZP hodnotili 6 typov ústavných zdravotníckych zariadení známkami od 1 po 5. Priemerná dosiahnutá známka za všetky hodnotené ústavné zdravotnícke zariadenia bola 1,59. Najviac boli poistenci spokojní so špecializovane zameranými zdravotníckymi zariadeniami a so špecializovanými ústavmi srdcovo-cievnych chorôb, najmenej so štátnymi univerzitnými a fakultnými nemocnicami.