Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Dôvera

Prvenstvo v rebríčku hodnotenia nemocníc za rok 2020 v kategórii Všeobecné nemocnice, ktorý zostavila Dôvera zdravotná poisťovňa na základe reakcií 6500 pacientov, si nesmierne vážime. „Spokojnosť pacientov je pre nás najvyššou prioritou. Pacient je ten, kto potrebuje pomoc, prichádza k nám a u nás pomoc vníma na každom mieste procesu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Dlhodobo sa snažíme zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti - hlavne vďaka kvalitnému personálu v celom spektre pozícií našich zamestnancov. Sme im za to veľmi vďační, lebo bez nich by sme tieto úspechy nemohli dosiahnuť. Všetko je o prístupe k pacientom. Naši zamestnanci vedia vysoko profesionálne komunikovať s pacientmi, vedia im aj nad rámec svojich povinností pomôcť s ich požiadavkami, ktoré niekedy ani nesúvisia s ich zdravotným stavom. To je tá „pridaná hodnota”, ktorá nás stavia do pozície vysokého hodnotenia zo strany pacientov. Takisto sa snažíme neustále zlepšovať manažment času pacienta, ktorý je v našich priestoroch, aby mal jasnú predstavu, čo sa s ním bude diať, kam má ísť a kedy príde na ďalšiu konzultáciu a podobne. Rád by som vyzdvihol kvalitu a odbornú erudíciu našich zamestnancov, ktorých práca je ťažko hodnotiteľná objektívnymi ukazovateľmi. Len samotný pacient vie oceniť v ťažkej chvíli svojho života, akú hodnotu má ľudskosť, túžba pomáhať a profesionalita,” vyjadril sa námestník LPS pre ambulancie MUDr. Maroš Varga, MHA. 

Ako informuje Dôvera na svojej webovej stránke: Rebríček nemocníc zostavili už po 15. krát. Priemerná dosiahnutá známka 1,53 je najlepšou za posledné roky. Dotazník vyplnilo takmer 6500 pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej zo slovenských nemocníc. Pacienti nehodnotili odbornosť lekárov alebo použité liečebné metódy, pretože tomu zväčša nerozumejú. Sústredili sa na kvalitu ubytovania, prístup personálu a subjektívny pocit zlepšenia zdravia po prepustení s odstupom času. Dotazníky pozostávali z dvanástich otázok (pri rodičoch hospitalizovaných detí ide o šesť otázok). Pacienti hodnotili ako v škole, teda známkami od 1 po 5. Dôvera výsledky hodnotenia zakaždým komunikuje jednotlivým nemocniciam, aby mali prehľad o spätnej väzbe od svojich pacientov aj mimo vlastných prieskumov. Cieľom tohto rebríčka je zvyšovanie transparentnosti v ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.