Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Zameranie

Oddelenie klinickej farmácie

Objednáva a preberá zásielky liekov, farmaceutických surovín, pomocných látok, laboratórnych chemikálii, označuje ich cenami, dbá na správne uchovávanie a sleduje exspiračnú dobu. Prijíma žiadanky a vydáva na ne lieky a liečivé prípravky. Vykonáva taxáciu a spracovanie žiadaniek výpočtovou technikou a ďalšie odborno-administratívne práce. Podieľa sa na racionálnom a ekonomickom predpisovaní liekov.

Oddelenie kontroly liekov

Vykonáva vstupnú kontrolu a evidenciu liečivých a pomocných látok a makroskopicky hodnotí individuálne vyrábané liečivé prípravky.

Oddelenie prípravy liekov

Vyrába individuálne vyrábané liečivé prípravky a zaisťuje taxáciu a odborno-administratívnu dokumentáciu

Oddelenie zdravotníckych pomôcok

Zabezpečuje nákup, uchovávanie a výdaj zdravotníckych pomôcok. Vykonáva konzultačnú a informačnú činnosť o zdravotníckych pomôckach, podieľa sa na ich racionálnom a ekonomickom predpisovaní.

Všetky oddelenia vzájomne spolupracujú a zabezpečujú prevádzku.

späť na úvodnú stránku oddelení