Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Lekárske pracoviská

Diagnostické centrum

Diagnostické centrum je popredným pracoviskom v rámci Slovenska svojim rozsahom a dostupnosťou nadštandardných vyšetrení. Ponúka preventívne prehliadky pre jednotlivcov i spoločnosti od roku 1993. Vyšetrenia sú zamerané na včasnú diagnostiku civilizačných ochorení (srdcovo-cievne, onkologické, metabolické), ako aj ochorení, ktoré vznikajú dôsledkom rizikových profesií. 

V Diagnostickom centre:

  • realizujeme všetky vyšetrenia za jeden deň bez čakacej doby,
  • poskytujeme čo najpresnejšie a najrýchlejšie informácie o zdravotnom stave,
  • v deň vyšetrenia sú k dispozícii všetky výsledky, ktoré sú zhrnuté vo výslednej správe.

V rámci starostlivosti o klientov po preventívnej prehliadke v prípade potreby, ktorá vyplýva z výsledku vyšetrenia ponúkame následnú starostlivosť:

  • ambulancie a poradne,
  • následná hospitalizácia,
  • operačná starostlivosť.

Diagnostické centrum v rámci pracovnej zdravotnej služby zabezpečuje a poskytuje lekárske prehliadky zamestnancov vo vzťahu k práci. Sú to:

  • vstupné, periodické, mimoriadne (pri preradení na inú pozíciu) a výstupné prehliadky,
  • všetky náklady spojené s prehliadkou uhrádza zamestnávateľ.