Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Lekárske pracoviská

Ambulancia telovýchovného lekárstva (Športová ambulancia) - aj kardiologické vyšetrenie

Pravidelné zdravotné prehliadky a komplexná diagnostika sú dôležité pre profesionálnych aj rekreačných športovcov. Podceňovať by ich nemali ani deti trénujúce výkonnostne. Vďaka komplexnému vyšetreniu je možné včas podchytiť možné riziká, optimalizovať tréningový proces a zvýšiť výkonnosť.

Na našom pracovisku vykonávame diagnostiku zdravotných a funkčných ukazovateľov prostredníctvom záťažových testov realizovaných na ergometri či bežeckom páse. Posudzujeme schopnosť zúčastňovať sa na pohybových aktivitách, tréningu pre zdravie, športovom tréningu a súťažiach podľa zdravotného stavu a objektívnych výsledkov funkčných vyšetrení. Analýzou dychových plynov (spiroergometria) hodnotíme  aeróbne schopnosti, metabolickú flexibilitu, stanovíme tréningové zóny, diagnostikujeme limitáciu výkonnosti športovca s odporúčaním vhodnej tréningovej intenzity pri dosahovaní nastavených cieľov.  


Vyšetrenie srdca u športovcov Kardiobalíky


Preventívna prehliadka športovcov I. typu - 70 EUR

 • anamnéza
 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 • vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži
 • antropometrické vyšetrenie  –  celotelová analýza prístrojom InBody 370s (https://www.inbody.cz/370s_catalog_cz.pdf)
 • spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych, ...)
 • elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji  (12-zvodové)
 • vyšetrenie krvi  –  sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment
 • ergometrické vyšetrenie
 • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu

Preventívna prehliadka športovcov I. typu - rozšírená - 90 EUR

 • anamnéza
 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 • vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži
 • antropometrické vyšetrenie  –  celotelová analýza prístrojom InBody 370s (https://www.inbody.cz/370s_catalog_cz.pdf)
 • spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych, ...)
 • elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji  (12-zvodové)
 • vyšetrenie krvi  –  sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment, biochemické vyšetrenie (glykémia, urea, kreatín, kreatinkináza, hepatálne testy, ionogram, železo a väzbová kapacita železa)
 • ergometrické vyšetrenie
 • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu

Preventívna prehliadka športovcov II. typu - 110 EUR

 • anamnéza
 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 • vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži
 • antropometrické vyšetrenie  –  celotelová analýza prístrojom InBody 370s (https://www.inbody.cz/370s_catalog_cz.pdf)
 • spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych, ...)
 • elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji  (12-zvodové)
 • vyšetrenie krvi  –  sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment
 • spiroergometrické vyšetrenie realizované na ergometri
 • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu.

Preventívna prehliadka športovcov II. typu - rozšírená - 130 EUR

 • anamnéza
 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 • vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži
 • antropometrické vyšetrenie – celotelová analýza prístrojom InBody 370s (https://www.inbody.cz/370s_catalog_cz.pdf)
 • spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych, ...)
 • elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji (12-zvodové)
 • vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment
 • biochemické vyšetrenie (glykémia, urea, kreatinín, kreatinkináza, hepatálne testy, ionogram, železo a väzbová kapacita železa)
 • spiroergometrické vyšetrenie – vyhodnotenie zdravotných a funkčných ukazovateľov (aeróbna kapacita VO2max, wattové zóny, tréningové zóny, metabolickej flexibility...)
 • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu

Preventívna prehliadka športovcov III. typu – 140 EUR

 • anamnéza
 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 • vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži
 • antropometrické vyšetrenie  –  celotelová analýza prístrojom InBody 370s (https://www.inbody.cz/370s_catalog_cz.pdf)
 • spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych, ...)
 • elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji  (12-zvodové)
 • vyšetrenie krvi  –  sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment
 • spiroergometrické vyšetrenie realizované na air bike-u
 • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu.

Genetická analýza - 120 EUR

Genetická  analýza polymorfizmu R577X v géne ACTN3 z krvného odberu. Určenie genotypu športovca a jeho predispozície k určitému druhu športu – vytrvalostnému alebo rýchlostnému.

Toxikologická analýza - 30 EUR

Toxikologická analýza vzorky moču slúžiaca na vylúčenie prítomnosti zakázaných látok v organizme športovca.


Vyšetrenie srdca u športovcov Kardiobalíky

Výsledky vyšetrení klientom garantujeme do troch pracovných dní.


Kontakt:

Nemocnica AGEL Košice-Šaca
Ambulancia telovýchovného lekárstva
Poliklinika, vstupný areál U. S. Steel Košice

MUDr. Michal Fečík
E-mail: michal.fecik@nke.agel.sk
Tel.: 055/55 7234 760

Sestra: Valéria Knapová, dipl.s.
E-mail: valeria.knapova@nke.agel.sk
Tel.: 055/55 7234 760

Späť na Ortopedické ambulancie

Kontakty:

055/ 7234 760
michal.fecik@nke.agel.sk
Poliklinika VA U. S. Steel Košice, 1. poschodie

Personál:

Lekár:
MUDr. Michal Fečík

Príbuzné ambulancie