Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Ambulancia telovýchovného lekárstva (Športová ambulancia) - aj kardiologické vyšetrenie

Vyšetrenie srdca u športovcov

To, že pravidelná fyzická aktivita je významným preventabilným faktorom rozvoja civilizačných ochorení je už dlhodobo dobre známe. Dlhodobý vytrvalostný šport kladie z dôvodu vysokej intenzity a objemu záťaže zvýšené nároky najmä na pohybový a kardiovaskulárny aparát. Pravidelnou fyzickou záťažou dochádza na srdci k morfologickým a funkčným zmenám, ktoré nazývame športové srdce. K základným zmenám patrí zvýšenie tepového objemu a srdcového výdaja, zníženie kľudovej srdcovej frekvencie, zvýšenie maximálnej spotreby kyslíka. Dochádza k zväčšeniu objemu komôr srdca, zhrubnutiu steny a zvýšeniu masy ľavej komory bez ovplyvnenia jej funkcie. Stále viac sa však v súvislosti so športom prezentuje zvýšené riziko náhlej srdcovej smrti, a to práve v dôsledku veľmi vysokej intenzity a objemu záťaže, nepoznaných kardiovaskulárnych ochorení, užívania zakázaných látok a iných faktorov. Náhla srdcová smrť je tragická, ale zriedkavá udalosť v rôznych športoch a je vedúcou príčinou mortality u športovcov. Spoločným menovateľom prevažnej väčšiny náhlych úmrtí v športe sú malígne poruchy srdcového rytmu, ktoré vznikajú práve v dôsledku nepoznaných štrukturálnych a elektrických ochorení srdca. Príčinou náhlej zástavy srdca u športovca môže byť však  akékoľvek kardiovaskulárne ochorenie.  U športovcov starších ako 35 rokov dominuje ako príčina úmrtia koronárna choroba srdca, najčastejšie akútny koronárny syndróm. U mladších jedincov prevládajú geneticky podmienené ochorenia, ktoré sú v súčasnosti veľmi poddiagnostikované.

Náhla smrť u športovcov poukazuje na jasnú pohlavnú predilekciu s výraznou prevahou mužov (muži:ženy > 10:1). Táto prevaha mužov vyplýva z väčšej účasti športovcov mužského pohlavia, v porovnaní so ženským, v súťažných športoch, ako aj intenzívnejšou tréningovou záťažou a vyššou úrovňou športovej výkonnosti u mužov, tiež v častejšom užívaní zakázaných podporných látok. Existujú vzrastajúce dôkazy, že fyzická záťaž môže byť urýchľujúcim faktorom pre náhlu smrť u tých jednotlivcov, ktorí majú kardiálne abnormality. Viac ako 80 % náhlych kardiálnych úmrtí u športovcov sa objaví počas alebo bezprostredne po intenzívnej záťaži. Preto sa v posledných rokoch kladie veľký dôraz na pravidelné lekárske športové prehliadky, ktoré je potrebné realizovať na akreditovanom pracovisku, pričom sa zameriava pozornosť na vyšetrenie kardiovaskulárneho aparátu.

Prečo podstupovať pravidelné športové lekárske prehliadky?

Pretože mnohé tieto ochorenia nemajú žiadne varovné signály a náhla smrť môže byť častokrát ich prvým a, žiaľ, aj posledným príznakom.

zpět na stránku ambulance