Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Lekárske pracoviská

Algeziologická ambulancia (liečba chronickej bolesti)

Ordinačné hodiny, prevádzková doba

Pondelok: 7:00 - 7:30 (administratíva) 7:30 - 12:00 (ordinačné hodiny) 12:00 - 12:30 (obedňajšia prestávka) 12:30 - 14:00 (ordinačné hodiny) 14:00 - 15:00 (administratíva)
Utorok:
Streda: 7:00 - 7:30 (administratíva) 7:30 - 12:00 (ordinačné hodiny) 12:00 - 12:30 (obedňajšia prestávka) 12:30 - 14:00 (ordinačné hodiny) 14:00 - 15:00 (administratíva)
Štvrtok:
Piatok: 7:00 - 7:30 (administratíva) 7:30 - 12:00 (ordinačné hodiny) 12:00 - 12:30 (obedňajšia prestávka) 12:30 - 14:00 (ordinačné hodiny) 14:00 - 15:00 (administratíva)

Liečba akútnej a chronickej bolesti je s anestéziológiou spojená už dávno. Zabezpečujeme diagnostiku a komplexnú liečbu za pomoci: farmakoterapie, infúznej liečby, regionálnych techník, elektroliečby typu REBOX, TENS. V našej ambulancii je ročne asi 1200 vyšetrení, zároveň zabezpečujeme konziliárne vyšetrenia s odporučením liečby u hospitalizovaných pacientov s chronickou a akútnou bolesťou na všetkých oddeleniach našej nemocnice. Pri lôžkovom oddelení máme miestnosť s 3 lôžkami pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov, kde úspešne vykonávame špeciálne techniky na tlmenie a liečenie bolesti, aplikujeme infúznu terapiu.


Základné indikácie k odoslaniu pacienta na špecializované pracovisko liečby bolesti sú:

 • konvenčný postup neviedol k úspechu
 • je indikovaný špeciálny postup
 • bolesť závažným spôsobom ovplyvňuje pacientov život
 • včasná a intenzívna liečba môže skrátiť priebeh a trvanie ochorenia (Napr. herpes zoster (pásový opar), komplexný regionálny bolestivý syndróm)

Liečime každého pacienta individuálne. V spolupráci s kolegami v ostatných odboroch ( neurológia, ortopédia, FRO, psychiatria, psychológia) zabezpečujeme multidisciplinárny prístup v liečbe bolesti, kedy vieme v terapii využiť celé spektrum terapeutických možností.

Škála pacientov v našej ambulancii je veľmi široká:

 • bolesti chrbta, herniácie platničiek, spinálne stenózy (zúženia), nádory, fibrózy (väzivovatenie)
 • chronické bolesti brucha
 • komplexný regionálny bolestivý syndróm (tiež známy ako reflex sympatikovej dystrofie)
 • bolesti svalov a kĺbov
 • ochorenia centrálneho nervového systému (bolesti hlavy, centrálne bolesti, atypické bolesti tváre)
 • nádorové bolesti
 • bolesti súvisiace s osteoporózou a kompresívnymi zlomeninami stavcov

Riešenie akútnej bolesti

Liečba akútnej bolesti, najmä pooperačnej bolesti, je v súčasnosti v rozvinutých krajinách jednou z hlavných úloh algeziológov a anestéziológov. Je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o chirurgického pacienta a naviac jedným z hlavných kritérií hodnotenia úrovne zdravotníckej starostlivosti laickou verejnosťou.

Späť na Anesteziologické ambulancie

Kontakty:

055/7234 333
Poliklinika VA U. S. Steel - prízemie

Personál:

Lekári:
MUDr. Martina Kizeková
(pondelok, štvrtok)

MUDr. Lýdia Hegedušová
(streda, piatok)

Sestra:
Mgr. Mária Grácová

Príbuzné ambulancie