Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Lekárske pracoviská

Diabetologické ambulancie

Kontakty, podrobnosti:

Realizujeme diagnostiku a liečbu všetkých typov cukrovky, t.j. cukrovky 1.typu, 2.typu, sekundárnej cukrovky – títo pacienti sú u nás dispenzerizovaní- a gestačnej cukrovky – t.j. cukrovky, ktorá sa manifestuje počas tehotenstva – pacientky sú sledované počas tehotenstva, po pôrode sa vykonáva kontrolné vyšetrenie, na základe ktorého sa zistí buď normálna tolerancia glukózy alebo istý stupeň poruchy. Aj pri normálnej tolerancii po pôrode je ženám s anamnézou gestačnej cukrovky kontrolovaná hladina cukru v krvi raz ročne.

Okrem cukrovky diagnostikujeme aj iné poruchy metabolizmu glukózy, to znamená stavy, ktoré sú medzi normálnym metabolizmom glukózy a cukrovkou – ide o dva typy poruchy – hraničnú glykémiu nalačno a poruchu glukózovej tolerancie. Obe tieto poruchy sa môžu upraviť do normy, ale aj prejsť do cukrovky. Títo pacienti sú poučení o priaznivom vplyve racionálnej životosprávy, primeraného pohybu, optimalizácie telesnej hmotnosti a kontrolovaní sú raz polročne.

Pacienti s už diagnostikovanou cukrovkou sú edukovaní o diéte, režimových opatreniach, o farmakologickej liečbe ( ak je potrebná) a o  komplikáciách cukrovky. V prípade nutnosti inzulínovej liečby sú prijímaní na interné oddelenie nemocnice, po prepustení sú ďalej dispenzarizovaní v diabetologickej ambulancii.

Keďže výskyt cukrovky má stúpajúcu tendenciu, je vhodné vedieť, kto a kedy by mal mať kontrolovanú hladinu cukru v krvi.

 1. testovanie treba vykonať u všetkých ľudí nad 45 rokov. AK je v norme, treba ho opakovať raz za 3 roky
 2. testovanie v nižšom veku a častejšie sa vzkoná vtedy, ak je prítomná
  • zvýšená telesná hmotnosť ( BMI nad 27)
  • pôrod dieťaťa nad 4,5 kg alebo gestačná cukrovka v anamnéze
  • ak sa cukrovka vyskytuje u prvostupňových príbuzných
  • ak sú členmi etnickej skupiny s vysokým rizikom vývoja cukrovky
  • ľudia s vysokým krvným tlakom
  • ak majú HDL-cholesterol pod 1,1 mmol/l a/alebo triglyceridy nad 2,3 mmol/l
  • ak pri predchádzajúcom testovaní bola zistená hraničná glykémia nalačno alebo porucha glukózovej tolerancie
späť na zoznam ambulancií

Kontakty:

055/7234 333

Diabetologická ambulancia

Ordinačné hodiny, informácie
055/7234 333
Poliklinika, vstupný areál U.S.S KE, 1.poschodie