Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Lekárske pracoviská

Geriatrická ambulancia

Ordinačné hodiny, prevádzková doba

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok: 10:00 - 15:00
Piatok:

Geriatrická ambulancia poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivoť pre pacientov vo veku 65 rokov a vyššom s akútnymi a chronickými ochoreniami, často s multimorbiditou a komplikáciami chorôb. Zmyslom geriatrickej starostlivosti je predĺženie života, dosiahnutie čo najlepšej kvality života a sebestačnosti po čo najdlhšiu dobu.

Obsahom geriatrického vyšetrenia je posúdenie zdravotného stavu, kognitívnych funkcií a funkčného potenciálu pacientov aj s ohľadom na sociálne následky chorôb. Cieľom geriatrického vyšetrenia je stanovenie priorít liečby a komplexnej starostlivosti a zlepšenie, resp. zachovanie funkčného potenciálu starých ľudí pomocou farmakologickej liečby, rehabilitácie, kompenzačných pomôcok, adaptácie prostredia a často aj zaistenia sociálnej starostlivosti.

Na základe vyšetrenia v geriatrickej ambulancii rozhoduje geriater o odoslaní pacienta na iné odborné vyšetrenie, alebo na hospitalizáciu - geriatrické oddelenie, oddelenie dlhodobo chorých alebo iné oddelenie v závislosti od aktuálneho zdravotného stavu pacienta.

Na požiadanie posudzuje geriater zdravotný stav osôb žiadajúcich o prijatie do domova dôchodcov.

Na ambulantné geriatrické vyšetrenie môže byť pacient poukázaný svojím praktickým lekárom alebo akýmkoľvek odborným lekárom.

Kontakty:

055/7234415 (tel. objednávanie iba štvrtky od 10-15 hod.)
Nemocničné centrum II, prízemie

Personál:

Lekár:
MUDr. Kamil Kolesár
MUDr. Henrieta Padyšáková

Sestra:
Bc. Timea Grešová