Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Lekárske pracoviská

Kardiologické ambulancie

Kontakty, podrobnosti:

V našich ambulanciách poskytujeme komplexnú neinvazívnu diagnostiku a liečbu pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami, vykonávame EKG vyšetrenia, echokardiografické vyšetrenia (vrátane transezofágového), záťažové EKG vyšetrenie (ergometria), 24 hodinové EKG Holter monitorovanie, 24 hodinové ambulantné monitorovanie krvného tlaku.

Máme dobrú spoluprácu s ostatnými kardiologickými ambulanciami, aj s nadradenými špecializovanými pracoviskami (napr.Východoslovenský ústav srdcocievnych chorôb).

"Náhla smrť neobchádza žiaden vek.
Nešetrí svätcov ani hriešnikov.
Ľudia sa pred ňou cítia neistí a zraniteľní.
Veľkosť tohto problému si zaslúži pozornosť.. "

Bernard Lown

Vo vyspelých krajinách je na 1. mieste úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia. Náhla srdcová smrť (NSS) je najčastejšou príčinou úmrtí v západných krajinách je celosvetovým medicínskym, ekonomickým, ale aj spoločenským problémom. Na NSS zomrú ročne 1-2 pacienti/na 1000 obyvateľov. Základným ochorením u 80% pacientov, umierajúcich na NSS je ischemická choroba srdca.

späť na zoznam ambulancií