Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Lekárske pracoviská

Klinika liečebnej rehabilitácie

Liečebná starostlivosť

Komplexná diagnostika a liečebná rehabilitácia

 • ochorení pohybového systému
 • chorôb nervovej a obehovej sústavy detí a dospelých
 • po úrazoch a operáciách pohybového aparátu

Špecializácia pracoviska – ochorenia chrbtice

 • rýchla a komplexná diagnostika, vrátane zobrazovacích metód a konziliárnych služieb pre pacientov:
 • s funkčnými a štrukturálnymi poruchami chrbtice
 • s ochoreniami medzistavcových platničiek
 • komplexná terapia najmodernejšími rehabilitačnými metodikami a prístrojmi

Komplexná a cielená rehabilitácia je poskytovaná:

 • vysoko erudovaným tímom špecialistov a fyzioterapeutov
 • najmodernejšími rehabilitačnými metodikami
 • najmodernejšími prístrojmi (nárazové vlny, kryoterapia, vysokovýkonné lasery a magnetoterapia)

Možnosti rehabilitácie – ambulantná a lôžková

VIP služby – voľba individuálneho programu

 • preventívny, rekondičný, diagnostický, liečebný charakter
 • možnosť výberu vlastného fyzioterapeuta a vlastného programu
 • možnosť VIP stravy s konzultáciou dietológa
 • konzultácia o pohybovej životospráve a škola chrbta
 • nadštandardné ubytovanie
 • sauna

Mimoriadna ponuka

 • vysokoefektívna nemedikamentózna protibolestivá liečba ochorení pohybového aparátu
 • exkluzívna kombinácia prístrojov na elektroliečbu - jediná na Slovensku
  • vysokovýkonná magnetoterapia a laseroterapia
  • nárazové vlny
  • vákuová a kompresívna terapia
  • lymfomasáž a lymfodrenáž
  • kryoterapia

Platené služby

 • rekondičné pobyty - pre zamestnancov rizikových pracovísk
 • rekonvalescenčné pobyty po závažných ochoreniach a úrazoch na žiadosť klienta
 • masáže, všetky formy elektroliečby
 • dynamická neuromuskulárna stabilizácia (podľa Kolářa), SM systém, kalanetika, cvičenie pre tehotné, cvičenie funkčných sterilít podľa Mojžišovej

Výuková a metodická činnosť

 • pre lekárov odboru FBLR a iných odborov
 • pre fyzioterapeutov
 • pre masérov

Klinika je súčasťou výučbovej základne LF UPJŠ v Košiciach a podieľa sa na pregraduálnej teoretickej a praktickej príprave bakalárskeho štúdia fyzioterapeutov.

https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/rehabilitacia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/rehabilitacia/vyucba/predmety/bc/

Klinika vykonáva aj postgraduálnu výchovu lekárov i iných odborov v rámci rezidenských programov, ale hlavne lekárov FBLR vo forme posgraduálnych kurzov a školení.