Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Lekárske pracoviská

Klinika liečebnej rehabilitácie

Liečebná starostlivosť

Komplexná diagnostika a liečebná rehabilitácia

 • ochorení pohybového systému

 • chorôb nervovej a obehovej sústavy detí a dospelých

 • po úrazoch a operáciách pohybového aparátu

Špecializácia pracoviska – ochorenia chrbtice

 • rýchla a komplexná diagnostika, vrátane zobrazovacích metód a konziliárnych služieb pre pacientov:

  • s funkčnými a štrukturálnymi poruchami chrbtice

  • s onemocneniami medzistavcových platničiek

 • komplexná terapia najmodernejšími rehabilitačnými metodikami a prístrojmi

Komplexná a cielená rehabilitácia je poskytovaná:

 • vysoko erudovaným tímom špecialistov a fyzioterapeutov

 • najmodernejšími rehabilitačnými metodikami

 • najmodernejšími prístrojmi (nárazové vlny, kryoterapia, vysokovýkonné lasery a magnetoterapia)

Možnosti rehabilitácie – ambulantná a lôžková


VIP služby – voľba individuálneho programu

 • preventívny, rekondičný, diagnostický, liečebný charakter

 • možnosť výberu vlastného fyzioterapeuta a vlastného programu

 • možnosť VIP stravy s konzultáciou dietológa

 • konzultácia o pohybovej životospráve a škola chrbta

 • nadštandardné ubytovanie

 • bazén, sauna

Mimoriadna ponuka

 • vysokoefektívna nemedikamentózna protibolestivá liečba ochorení pohybového aparátu

 • exkluzívna kombinácia prístrojov na elektroliečbu - jediná na Slovensku

  • vysokovýkonná magnetoterapia a laseroterapia

  • nárazové vlny

  • vákuová a kompresívna terapia

  • lymfomasáž a lymfodrenáž

  • kryoterapia

Platené služby

 • rekondičné pobyty - pre zamestnancov rizikových pracovísk

 • rekonvalescenčné pobyty po závažných ochoreniach a úrazoch na žiadosť klienta

 • masáže, všetky formy elektroliečby

 • dynamická neuromuskulárna stabilizácia (podľa Kolářa), SM systém, kalanetika, cvičenie pre tehotné, cvičenie funkčných sterilít podľa Mojžišovej

Výuková a metodická činnosť

 • pre lekárov odboru FBLR a iných odborov
 • pre fyzioterapeutov
 • pre masérov

Klinika je súčasťou výučbovej základne LF UPJŠ v Košiciach a podieľa sa na pregraduálnej teoretickej a praktickej príprave bakalárskeho štúdia fyzioterapeutov.

https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/rehabilitacia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/rehabilitacia/vyucba/predmety/bc/

Klinika vykonáva aj postgraduálnu výchovu lekárov i iných odborov v rámci rezidenských programov, ale hlavne lekárov FBLR vo forme posgraduálnych kurzov a školení.