Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Lekárske pracoviská

Zelený zákal (glaukóm)

Preventívna kryoretinopexia

GLAUKÓM

Glaukómové ochorenia patria medzi najvážnejšie problémy oftalmológie, keďže sa radia medzi najčastejšie príčiny slepoty (v celosvetovom meradle je to 13 %). Glaukóm vo veľkej miere postihuje aj mladšie generácie, preto sa stáva celospoločenským problémom.

Čo je glaukóm?

Glaukóm (zelený zákal) je chronické očné ochorenie spojené s trvalým alebo záchvatovitým zvýšením vnútroočného tlaku, ktoré vedie k poškodeniu zrakového nervu, s charakteristickými zmenami  a stratami v periférnom videní. Ak sa glaukóm nelieči, v konečnom dôsledku vedie k výraznému zužovaniu periférneho videnia, až  k slepote. 

Aké sú typy glaukómu?

 • Primárny glaukóm otvoreného uhla – plazivý, bezpríznakový typ
 • Primárny glaukóm zatvoreného uhla – záchvatový typ
 • Sekundárny glaukóm (pri iných ochoreniach, po liekoch alebo po úraze)
 • Vrodený a detský glaukóm

Ako sa prejavuje glaukóm?

U malého percenta pacientov ochorenie začne ako záchvat prudkej bolesti (glaukómový záchvat) postihnutého oka a priľahlej časti hlavy. Bolesť je sprevádzaná hmlistým videním, červeným okom, chorý vidí farby dúhy okolo svetla, môže aj zvracať. Tento stav vyžaduje okamžitú medikamentóznu a ak je nevyhnutné, tak aj chirurgickú  liečbu.

Vo väčšine prípadov glaukóm prebieha dlho bez zjavných príznakov. Preto je dôležité u každého pacienta po 40. roku života vykonať preventívne vyšetrenie vnútroočného tlaku a očného pozadia so zameraním na zrakový nerv. Pri glaukóme býva vnútroočný tlak väčšinou vyšší ako 21 torr. Táto hranica je však individuálna. Existujú aj takzvané glaukómy s nízkymi hodnotami očného tlaku, pri ktorých dochádza k poškodeniu zrakového nervu už pri hodnotách nižších ako 21 torr. Ochorenie sa prejavuje postupnou stratou periférneho videnia, nespoznané a neliečené ochorenie môže viesť v konečnom štádiu k tzv. rúrovitému videniu a k slepote.

Aká je prognóza glaukómu?

Glaukóm je ochorenie, ktoré trvá celý život. Nedá sa vyliečiť, ale dá sa liečiť tak, aby nedochádzalo k zužovaniu periférneho videnia a zmenám vo videní, ktoré si pacient uvedomuje. Dodržiavaním vhodnej životosprávy, pravidelnými kontrolami, sledovaním a vhodnou liečbou sa dá pokles zrakových funkcií zastaviť alebo spomaliť.

Diagnostika glaukómu:

 • meranie vnútroočného tlaku
 • denná tlaková krivka
 • OCT vyšetrenie terča zrakového nervu a gangliových buniek 
 • gonioskopia – metóda vyšetrenia  štruktúr komorového uhla
 • počítačová perimetria –  vyšetrenie zorného poľa
 • pachymetria – ultrazvukové meranie hrúbky rohovky
 • vyšetrenie očného pozadia – zisťujú  zmeny na zrakovom nerve

Liečba glaukómu

 • medikamentózna
 • laserová
 • chirurgická

Výkon je vedený v lokálnej alebo celkovej anestéze (miestnom alebo úplnom znecitlivení). Lokálna anestézia oka sa realizuje prostredníctvom na to určených očných kvapiek a/alebo prípadné následné pichnutie znecitlivejúcej  injekcie do oblasti za oko. Pred operáciou sa opakovane aplikujú očné kvapky do spojovkového vaku oka podľa potreby (antibiotické, miotiká – kvapky na zúženie zrenice a pod.). O celkovej anestézii vás poučí lekár - anesteziológ. Po dezinfekcii oka a jeho okolia sa oddelí spojovka a vytvorí sa v bielku oka priechodná komunikácia s prednou komorou oka (trabekulektomia). V dúhovke sa vystrihne malý otvor (basálna iridectomia). Spojovka sa hermeticky zašije. Oko sa ošetrí očnými kvapkami a zalepí sa. Ďalšou možnosťou je operácia s použitím vnútroočných implantátov.

 • cyklokryoterapia (zmrazovanie)
späť na úvodnú stránku oddelení