Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Lekárske pracoviská

Oddelenie dlhodobo chorých

Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje liečebnú starostlivosť pacientom,ktorých stav nevyžaduje technicky náročné diagnostické a terapeutické postupy a ktorým je potrebné zaistiť dlhodobú liečbu a rehabilitáciu s každodennou  lekárskou vizitou.

Na oddelenie dlhodobo chorých sa príjímajú dospelí pacienti s chronickými chorobami bez rozdielu veku. Najčastejšími diagnózami prijímaných pacientov sú : cievne príhody s pridruženými komplikáciami, malígne ochorenia,chronické kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, poúrazové a postoperačné stavy, následné stavy dlhodobej imobility s preležaninami. Dĺžka hospitalizácie sa riadi stavom pacienta, v priemere trvá 21 dní.

Oddelenie zabezpečuje komplexnú  liečebno-preventívnu,ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitačné ošetrovateľstvo podľa povahy základného ochorenia. Úzko spolupracuje so sociálnou sestrou.

Na oddelenie sú prijímaní pacienti prekladom z iného oddelenia našej nemocnice, alebo na základe poukazu od praktického alebo odborného lekára po dohovore s primárom oddelenia.

K dispozícii je pre pacientov 30 lôžok, z toho 11 lôžok je nadštandardne vybavených.

Lekárska a ošetrovateľská starostlivosť pacientovi  je poskytovaná tímom lekárov,sestier a pomocného zdravotného personálu s primeraným kvalifikačným predpokladom.

Cieľom našej starostlivosti je stabilizovať a zlepšiť zdravotný stav pacienta tak, aby si čo najdlhšie udržal sebestačnosť a oddialiť jeho  závislosť a odkázanosť na druhej osobe.