Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Lekárske pracoviská

Oddelenie dlhodobo chorých

Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje liečebnú starostlivosť pacientom, ktorých stav nevyžaduje náročné diagnostické a terapeutické postupy a ktorým je potrebné zaistiť dlhodobú liečbu a rehabilitáciu s každodennou lekárskou vizitou.

Na oddelenie dlhodobo chorých sa prijímajú dospelí pacienti, väčšinou s chronickými chorobami bez rozdielu veku. Taktiež prijímame pacientov po prekonaní akútneho ochorenia - prevažne prekladom z akútnych lôžok našej nemocnicu, za účelom rekonvalescencie. Najčastejšími diagnózami prijímaných pacientov sú: cievne príhody s pridruženými komplikáciami, malígne ochorenia, chronické kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, poúrazové a postoperačné stavy, nádorové ochorenia, následné stavy dlhodobej imobility s preležaninami. Dĺžka hospitalizácie sa riadi stavom pacienta, v priemere trvá 14 dní.

Oddelenie zabezpečuje komplexnú liečebno-preventívnu, opatrovateľsko-ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitačnú liečbu podľa aktuálneho stavu a podľa povahy základného ochorenia. Úzko spolupracujeme so sociálnou sestrou, vzhľadom na to, že veľký počet našich pacientov vyžaduje po prepustení z nášho oddelenia 24-hodinovú opatrovateľskú starostlivosť.

Na oddelenie sú prijímaní pacienti prekladom z akútneho oddelenia našej nemocnice alebo na základe poukazu od všeobecného alebo odborného lekára po dohovore s primárom oddelenia.

Zdravotná a opatrovateľsko-ošetrovateľská starostlivosť pacientovi je poskytovaná tímom lekárov, sestier a pomocného zdravotného personálu.

Cieľom našej starostlivosti je stabilizovať a zlepšiť zdravotný stav pacienta tak, aby si čo najdlhšie udržal sebestačnosť a oddialiť jeho závislosť a odkázanosť na druhej osobe.