Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Lekárske pracoviská

Urgentný príjem

Urgentný príjem

Urgentný príjem slúži k ošetreniu dospelých pacientov s náhlou zmenou zdravotného stavu a pre špecializované akútne vyšetrenia v prípadoch, ak sú pacienti odoslaní praktickým lekárom alebo iným špecialistom. Na pracovisku sa nachádza:

 • recepcia - triáž pacientov
 • 4 ambulancie pre interné odbory
 • 2 ambulancie pre chirurgické odbory
 • ortopedická ambulancia so sadrovňou
 • izolačná miestnosť
 • dekontaminačná miestnosť
 • expektačná miestnosť
 • zákroková operačná sála
 • pozákroková miestnosť

 

Okrem Ortopedickej ambulancie, ktorá je k dispozícii iba počas pracovných dní, je prevádzka Urgentného príjmu zabezpečená v denných aj nočných hodinách a v dňoch pracovného pokoja, 24 hodín denne. 

 

Chirurgická ambulancia UP:

 • poskytuje základnú zdravotnú starostlivosť chirurgickým pacientom
 • podieľa sa na diagnostike  a liečbe chirurgických ochorení
 • vykonáva preväzy septických a aseptických rán
 • ošetruje úrazy
 • zabezpečuje sadrovanie
 • manažment plánovaných a akútnych príjmov

PAPS: Pevná ambulancia pohotovostnej služby

Poskytuje služby dospelým pacientom mimo pracovných hodín, vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja (sobota, nedeľa, sviatok). Rieši náhle zhoršenie zdravotného stavu, ktoré si však nevyžadujú ošetrenia na Urgentnom príjme. Zabezpečuje základné lekárske vyšetrenie a ošetrenie v rozsahu poskytnutia lekárskej prvej pomoci.