Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Lekárske pracoviská

Centrálny príjem

Centrálny príjem je prvou stránkou knihy, ktorá sa volá nemocnica. Snažíme sa ju písať vždy s citom a pochopením. Erudovaný personál vám poskytne prvú pomoc a pomôže pri náhlom zhoršení Vášho zdravia. Ak musíte ostať v nemocnici, snažíme sa rozptýliť Vaše obavy z pobytu, vyšetrení alebo operácie, ktorá Vás čaká.

Sme vám k dispozícii v denných aj nočných hodinách a v dňoch pracovného pokoja, 24 hodín denne. Hovorí sa že v núdzi poznáš priateľa, často sme tými priateľmi práve my.

Všeobecná ambulancia CP  zabezpečuje:

 • poskytnutie prvej pomoci pri náhlom zhoršení zdravotného stavu
 • neodkladné  interné vyšetrenia pre  praktických lekárov alebo ostatné ambulancie nemocnice
 • vykonávanie  predoperačných vyšetrení pacientom,ktorí podstupujú akútny chirurgický výkon
 • predoperačné ambulantné vyšetrenie  pre samoplatcov / napr. plastická   chirurgia/
 • aplikáciu infúznej liečby v miestnosti na podávanie infúzií / pracovné dni/
 • lekársku služba prvej pomoci

Chirurgická ambulancia CP :

 • poskytuje základnú starostlivosť chirurgickým pacientom
 • podieľa sa na diagnostike chirurgických liečiteľných ochorení
 • vykonáva preväzy septických a aseptických rán
 • ošetruje malé a nekomplikované úrazy
 • zabezpečuje sadrovanie
 • aplikuje preventívne očkovanie proti tetanu
 • sleduje a riadi priebeh liečenia pacienta po prepustení z ústavnej starostlivosti

Ambulancia pre život ohrozujúce stavy " Emergency"

s centrálnym rozvodom kyslíka  a resuscitačným prístrojovým vybavením slúžiacim pacientom na poskytnutie lekárskej pomoci pri život ohrozujúcich  stavoch  s následným prijatím na akútne lôžka oddelenia akútnej  intenzívnej  medicíny  ev. jednotiek intenzívnej starostlivosti.

V rámci komplexnej starostlivosti sa v priestoroch Centrálneho príjmu na prízemí nemocnice  nachádza rádio diagnostické  pracovisko / RTG,USG,CT/ ktoré vytvárajú komplex urgentného príjmu (emergency). Centrálny príjem je miestom stretnutia viacerých odborníkov, ktorí majú za úlohu čo  v najkratšom čase pomôcť pacientom v ťažkostiach a zároveň úzko spolupracujú so všetkými oddeleniami nemocnice. 

Ročne sa na Centrálnom príjme ošetrí vyše 24 000 pacientov. Vďaka 24 hodinovej službe je ročne z vyše 12 000 urgentných stavov prijatých v priemere 2 000 pacientov.