Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Lekárske pracoviská

Urgentný príjem

Urgentný príjem

Urgentný príjem je prvou stránkou knihy, ktorá sa volá nemocnica. Snažíme sa ju písať vždy s citom a pochopením. Erudovaný personál vám poskytne prvú pomoc a pomôže pri náhlom zhoršení Vášho zdravia. Ak musíte ostať v nemocnici, snažíme sa rozptýliť Vaše obavy z pobytu, vyšetrení alebo operácie, ktorá Vás čaká.

Sme vám k dispozícii v denných aj nočných hodinách a v dňoch pracovného pokoja, 24 hodín denne. Hovorí sa že v núdzi poznáš priateľa, často sme tými priateľmi práve my.

Chirurgická ambulancia URGP :

  • poskytuje základnú zdravotnú starostlivosť chirurgickým pacientom
  • podieľa sa na diagnostike  a liečbe chirurgických ochorení
  • vykonáva preväzy septických a aseptických rán
  • ošetruje úrazy
  • zabezpečuje sadrovanie
  • manažment plánovaných a akútnych príjmov

Emergency :

 S resuscitačným a monitorovacím prístrojovým vybavením slúžiacim pacientom na poskytnutie lekárskej pomoci pri život ohrozujúcich  stavoch  s následným prijatím na akútne lôžka oddelenia akútnej a intenzívnej  medicíny  ev. jednotiek intenzívnej starostlivosti.

V rámci komplexnej  zdravotnej starostlivosti sa v priestoroch  Urgentného príjmu na prízemí nemocnice  nachádza rádiologicko-diagnostické  pracovisko / RTG,USG,CT/ ktoré vytvárajú komplex Urgentného príjmu (emergency).  Urgentný príjem je miestom konziliárneho stretnutia viacerých odborníkov, ktorí majú za úlohu čo  v najkratšom čase pomôcť pacientom v ťažkostiach a zároveň úzko spolupracujú so všetkými oddeleniami nemocnice.

PAPS: Pevná ambulancia pohotovostnej služby

Poskytuje služby dospelým pacientom mimo pracovných hodín, vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja (sobota, nedeľa, sviatok). Rieši náhle zhoršenie zdravotného stavu, ktoré si však nevyžadujú ošetrenia na Urgentnom príjme. Zabezpečuje základné lekárske vyšetrenie a ošetrenie v rozsahu poskytnutia lekárskej prvej pomoci.