Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Autotransfúzia

Keďže dodnes sa nepodarilo vyrobiť plnohodnotnú náhradu ľudskej krvi, ostáva medicína odkázaná na darovanie krvi od zdravých dobrovoľných darcov. Avšak existujú aj iné metódy darcovstva. Jednou z najúspešnejších sa v posledných rokoch stala autotransfúzia. Je to metóda, pri ktorej si pacient sám sebe daruje krv.

Ako sa vykonáva?

Pacientovi sa pred plánovanou operáciou odoberie krv, vyšetrí, skladuje za presne určených podmienok a v priebehu operácie alebo po nej sa mu krv vráti do žily. Chirurg pri určení termínu operácie navrhne pacientovi odber krvi na autotransfúziu. Po jeho súhlase určí druh a množstvo krvného prípravku, potrebného k operácii. So žiadankou odošle pacienta na hematologicko-transfuziologické oddelenie. Lekár-transfuziológ posúdi, či možno pacientovi odobrať krv (na základe anamnézy, vyšetrenia, laboratórnych výsledkov). Odoberá sa cca 450 ml krvi do špeciálneho vaku s malým množstvom konzervačného roztoku (zabezpečuje prežívanie krviniek). Ak to stav pacienta dovolí a je predpokladá väčšia strata krvi pri operácii, je možné odobrať krv aj viac ráz. Posledný odber sa odporúča najneskôr 72 hodín pred operáciou.

Nie je odber nebezpečný?

U veľkej väčšiny pacientov odber 450 ml krvi nevyvoláva nijaké ťažkosti. Toto množstvo si organizmus vie nahradiť.

Kedy je vhodné vykonať autotransfúziu?

  • Pri plánovaných operáciách, keď sa predpokladá, že bude potrebné nahrádzať krv.
  • U ľudí, ktorí v minulosti dostali viac transfúzií a majú vytvorené protilátky proti cudzím krvinkám.
  • U ľudí s veľmi zriedkavou krvnou skupinou.

Najčastejšie sa využívajú pri operáciách srdca, ciev, pľúc, ortopedických operáciách, urologických a gynekologických operáciách.

Aké sú výhody?

  • Prevencia chorôb prenášaných krvou (vírus infekčného zápalu pečene, HIV).
    Napriek všetkým pokrokom, ktoré sa dosiahli vo vyšetrovaní krvi a krvných prípravkov sa nedá prenos niektorej choroby úplne vylúčiť.
  • Nevznikajú obranné látky proti krvinkám a bielkovinám plazmy (môže sa prejaviť rôznymi potransfúznymi rekciami)
  • Zníženie hustoty krvi, čo vedie k lepšiemu prekrveniu tkanív a prevencii vzniku krvných zrazenín

Aké sú nevýhody?

  • Nedá sa použiť pri urgentných operáciách
  • Potrebné intervaly medzi odbermi, presuny operačných termínov, časová zaneprázdnenosť pacienta.

Je možné iné využitie krvi pacienta?

Nie. Nepoužitá krv sa likviduje podľa platných predpisov.

Autotransfúzia je dnes už osvedčená forma darcovstva krvi, ktorej výhody oceňujú lekári i pacienti.

späť na úvodnú stránku oddelení