Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Novorodenecké oddelenie

Zameranie

Pobyt zdravého novorodenca na novorodeneckom oddelení trvá 4 dni, podľa odporúčania Slovenskej neonatologickej spoločnosti.

U zdravých novorodencov realizujeme 24 hodinový rooming-in. Každá matka je poučená o kojení  a starostlivosti o dieťa. Muzikoterapiu aplikujeme 5-6 krát denne po 15-20 minút. Patologickí novorodenci (chorí, s nízkou pôrodnou hmotnosťou alebo predčasne narodení) sú prepustení do domácej starostlivosti až po stabilizácii ich zdravotného stavu.

U všetkých novorodencov vykonávame zvyčajne na 3. deň po pôrode USG screening: CNS mozgu, brušných orgánov, screening sluchu - otoakustické emisie, screening zraku - vybavenie červeného reflexu.

U všetkých novorodencov od 72. -96. hodiny života po narodení sa realizuje odber suchej kvapky krvi  na vyšetrenie metabolických ochorení ( kongenitálnej hypotyreózy, kongenitálnej adrenálnej hyperplázie, cystickej fibrózy a vybraných dedičných metabolických porúch). 

USG bedrových kĺbov realizujeme počas pobytu na novorodeneckom oddelení len u novorodencov s podozrením na vývojovú anomáliu bedrových kĺbov.

Na  oddelení pôsobí laktačná konzultantka,  ktorá sa venuje komunikácii s matkou, poradenstvu  pri podpore a rozvoji dojčenia.

 

späť na úvodnú stránku oddelení