Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Anestézia

Zaisťujeme celkové a regionálne anestézie pre liečebné a diagnostické výkony v odboroch chirurgia, ortopédia, traumatológia, urológia, ORL, gynekológia a pôrodníctvo, popáleniny a rekonštrukčná chirurgia, analgosedácie vrámci terapeutických výkonov - kardioverzie na internej JIS, vrámci diagnostických výkonov na endoskopickom pracovisku (gastroskopie, kolonoskopie), na urológii (cystokopie), sedáciu vrámci RTG diagnostiky (CT pracovisko) a na klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie pri početných preväzoch pacientov. V rámci anestézie sa podieľame aj na riešení akútnej pooperačnej bolesti, vykonávame aj  pokračujúce pooperačné analgézie u pacientov so zavedenými epidurálnymi katétrami. Na klinike gynekológie a pôrodníctva zabezpečujeme tzv. bezbolestné pôrody - PEDA (24 hodinová služba).

Najčastejšie otázky pacientov:

Existujú rôzne druhy anestézie?

Existujú 3 hlavné kategórie. Každá má viac foriem a použití.

Celková anestézia - je metóda, ktorou sa dosiahne narkóza a bezbolestnosť použitím anestetík podávaných:

  • inhalačne (vdychovaním anestetického plynu zmiešaného s kyslíkom cez masku)
  • vnútrožilovou injekciou (prostredníctvom vnútrožilovej kanyly sa podá liek do žily a tým do krvného obehu)
  • kombináciou uvedených spôsobov (najčastejší typ)

Endotracheálna intubácia (zavedenie dýchacej trubice do dýchacích ciest) cez ústa je často nevyhnutná (hlavne pri operáciách brušnej dutiny, dlhších operáciách).

Regionálna anestézia - zahŕňa injekciu lokálneho anestetika na znecitlivenie operovanej oblasti tela. Regionálne anestéziologické techniky zahŕňajú:

  • spinálne blokády
  • epidurálne blokády
  • blokády horných a dolných končatín a pod.

Súčasne je možné podať lieky vnútrožilne alebo inhalačne, aby ste sa cítili pohodlnejšie, ospalo.

Lokálna anestézia - zabezpečí znecitlivenie malej oblasti injekciou, často ju podáva operatér. Pri podávaní lokálky nie je obvykle nutná prítomnosť anesteziológa.


Aké sú riziká anestézie?

Všetky operácie a každá anestézia má svoje riziká a tie sú závislé od mnohých faktorov zahŕňajúcich ako aj zdravotný stav pacienta, typ operácie, typ anestézie. Špecifické riziká anestézie sa líšia u určitých procedúr s ohľadom na  stav pacienta. Anestéziológ Vám podrobne vysvetlí riziká, ktoré môžu súvisieť s anestéziou a navrhne Vám najideálnejší spôsob anestézie pri konkrétnej operácii aj s ohľadom na Váš zdravotný stav.


Môžem si žiadať určitý spôsob anestézie?

Za určitých okolností áno. Niektoré operácie sa môžu vykonať použitím rôznych spôsobov anestézie. Anestéziológ po zhodnotení individuálnej situácie s vami preberie všetky možnosti. Ak existuje viac ako jeden typ anestézie, ktorý bude pre Vás vhodný, vaše preferencie sa berú do úvahy pri tvorbe anestéziologického plánu.


Ak mám pridružené ochorenie ovplyvní to operáciu, alebo anestéziu?

Rozhodne áno.

Pacienti, ktorí sú operovaní, majú často ďalšie ochorenia ako cukrovka, astma, srdcové ochorenia a iné. Anestéziológ sa oboznámi na predanesteziologickej ambulancii s Vašimi ochoreniami, vysvetlí Vám ďalší postup, event. špeciálnu prípravu pred operáciou a bude pripravený na liečbu týchto stavov počas aj bezprostredne po operácii. Ak ste prekonali infekciu dýchacích ciest, operácia je možná 2 týždne po doliečení. Pacient obvykle pred a niekedy aj po operácii vyžaduje elastické pančuchy (event. obväz) a podkožnú injekciu ako predchádzanie komplikáciám - pľúcnej embolizácii.


Prečo je toľko otázok o mojom súčasnom, ale aj minulom užívaní liekov?

Anestézia aj chirurgický výkon ovplyvnia celý Váš organizmus, preto je nevyhnutné, aby anestéziológ vedel o Vašom zdravotnom stave čo najviac. Váš anestéziológ je zodpovedný za Váš zdravotný stav v priebehu celého výkonu. Je dôležité, aby ste lekára presne informovali o Vašich zdravotných problémoch, aké lieky užívate, prípadne aké ste v minulosti užívali, pretože môžu ovplyvniť Vašu odpoveď na anestetiká. Ak užívate nejaké lieky, je vhodné ich doniesť so sebou pri hospitalizácii, lekár Vám vysvetlí, ktoré lieky je nutné ráno v deň operácie užiť - zväčša sú to lieky na vysoký krvný tlak, poruchy rytmu srdca, astmu. Tiež musíte informovať anestéziológa o alergii na lieky ako aj na potraviny, užívaní alkoholu, drog. Povedzte lekárovi o akejkoľvek minulej skúsenosti s anestéziou. Ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu môžu podstúpiť výkon 4 týždne po jej vynechaní. Ak užívate liek Anopyrín, je nutné ho vysadiť 7-10 dní pred plánovanou operáciou.


Prečo nesmie pacient pred operačným výkon jesť a piť?

Pre väčšinu procedúr je nutné, aby ste mali prázdny žalúdok. Možnosť zvracania, prípadne vdýchnutia nestrávenej potravy a tekutiny do pľúc, je tým významne redukovaná. Niektoré anestetiká potlačia vaše reflexy, takže normálne obranné mechanizmy organizmu nepracujú. Napríklad Vaše pľúca sú chránené pred vdýchnutím cudzích predmetov, ako je i nestrávená potrava. Táto prirodzená obrana nie je prítomná počas anestézie. Pre vlastnú bezpečnosť musíte postiť (žiadne jedlo, pitie) pred operáciou najmenej 6-8hod., u tehotných pacientiek je interval dlhší - aj viac ako 12hod. Anestéziológ Vás zároveň poučí, ktoré lieky z vašej chronickej medikácie užijete, ako a kedy. Pre vlastnú bezpečnosť je nutné dodržať pokyny o hladovaní a užití liekov, nedodržanie týchto postupov môže byť príčinou odloženia operácie, event. ohrozenia vlastného zdravia.


Prečo sa anestéziológ pýta na pitie a fajčenie?

Cigarety a alkohol ovplyvňujú Vaše telo. Pre ich negatívny účinok na pľúca, srdce, pečeň, krv a ostatné orgány sa môže meniť účinok anestetika počas operácie, preto je nevyhnutné povedať o ich užívaní anestéziológovi. To isté platí pre užívanie drog (marihuana, kokaín, amfetamín, atď). Pacienti sa zvyčajne zdráhajú rozprávať o týchto skutočnostiach, ale táto informácia je dôverná medzi Vami a Vaším lekárom, aby Vám mohol poskytnúť čo najbezpečnejšiu anestéziu. Zatajenie týchto skutočností ohrozuje Vaše zdravie.

späť na úvodnú stránku oddelení