Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Lekárske pracoviská

Oddelenie klinickej biochémie

Moderné laboratórium s odborným zázemím a prístrojovým vybavením poskytujúce vysokokvalitné služby v oblasti laboratórnej diagnostiky. Podáva rýchlu informáciu o zdravotnom stave pacienta na základe promtných analýz a prepojenia na nemocničný informačný systém.

V súčasnosti poskytujeme 107 druhov analýz:

1. biochemické – enzýmy, substráty, ióny, minerály, špeciálne onkomarkery, kardiomarkery vrátane BNP, markery štítnej žľazy, vitamíny, peroperačné stanovenie parathormónu

2.  sérologické – vyšetrenie protilátok proti hepatitíde B, HIV, TPA.

v  zozname vyšetrení je temer polovica vykonávaná 24 hodín denne na špičkových analyzátoroch s využitím laboratórneho informačného systému s napojením na nemocničný informačný systém, čo zabezpečuje rýchly presun laboratórnych výsledkov k ošetrujúcemu lekárovi s následným riešením akútnych stavov.

Čiarový kód na jednotlivých vzorkách urýchľuje prevádkové časy stanovenia a minimalizuje omyly. Všetky analyzátory na oddelení sú vybavené čítačkou týchto kódov a sú on-line spojené s LIS.

Nevyhnutnou súčasťou práce je aj kontrola kvality laboratórnych vyšetrení. Je  to realizované systémom vnútornej kontroly ako aj účasťou na systéme externej kontroly kvality s obdržaním certifikátov.