Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Lekárske pracoviská

Zameranie

Reumatológia je vedný odbor, zaoberajúci sa diagnostikou a liečbou ochorení pohybového systému, t.j. kĺbov, svalov a kostí vrátane orgánových prejavov reumatických ochorení.

Reumatické ochorenia patria k najčastejším ochoreniam, ktoré privádzajú pacienta k lekárovi, súčasne predstavujú jednu z najčastejších príčin pracovnej neschopnosti.

Patrí sem celé spektrum postihnutia pohybového systému:

Reumatoidná artritída(RA)

predstavuje chronický postupujúci zápal kĺbov. Postihuje okrem kĺbov aj svaly, šľachy, väzy a vnútorné orgány. Vyskytuje sa cca u 0,5-1% obyvateľstva, 3 x častejšie postihuje ženy ako mužov. Neliečený postupujúci zápal vedie ku nevratnému poškodeniu kĺbov so vznikom deformít, s obmedzením pohyblivosti a funkčnému deficitu.

Juvenilná idiopatická artritída(JIA)

je zápalové kĺbové ochorenie u detí, je charakterizované chronickým zápalom jedného alebo niekoľkých kĺbov. Predstavuje ochorenie, ktoré má aj celý rad mimokĺbových príznakov.

Systémový lupus erytematodes (SLE)

je autoimunitné ochorenie postihujúce takmer všetky dôležité orgány tela. Je charakterizované hyperaktivitou B-lymfocytov, s následnou tvorbou protilátok proti bunkovým makromolekulám. Výskyt cca 20-30/100 000 obyvateľov, nových prípadov je cca 10/100 000. Ženy sú postihnuté 6-krát častejšie ako muži.

Systémová skleróza (PSS)

je chronické ochorenie postihujúce kožu, pohybový systém a vnútorné orgány. Postihuje 4-krát častejšie ženy ako mužov. Výskyt 5-10 nových prípadov/1000000 obyvateľov. Pre ochorenie je charakteristické tuhnutie (skleróza) kože.

Vaskulitídy

predstavujú zápalové ochorenia ciev, následkom čoho vzniká poškodenie cievnej steny a uzáver poškodenej cievy, s negatívnym dopadom na oblasť zásobovanú postihnutým cievnym riečiskom. Majú veľmi rozmanitý klinický obraz.

Séronegatívne spondylartritídy

predstavujú skupinu zápalových reumatických ochorení, kde zápal postihuje okrem periférnych kĺbov aj chrbticu. Najznámejším predstaviteľom tejto skupiny chorôb je Bechterevova choroba.

Kryštálová artropatie

predstavujú ochorenia z ukladania kryštálov. Najviac známym ochorením z uvedenej skupiny je dna, kde zápal a poškodenie kĺbu vzniká následkom ukladania kryštálikov kyseliny močovej do kĺbov, ale aj iných častí tela.

Osteoartróza

predstavuje degeneratívne zmeny kĺbov, vznikajúce s postupujúcim vekom. Ide vlastne o "opotrebovanie kĺbov" napr. koxartróza - bedrové kĺby, gonartróza- kolená.

Osteoporóza

je metabolickým ochorením kostí, ktoré sa vyznačuje znížením obsahu kostnej hmoty a narušením mikroarchitektúry kostí, s následnou náchylnosťou ku zlomeninám. Je podmienená jednak vekom, ale najčastejšie hormonálnymi zmenami po menopauze. Rôzne chronické ochorenia a dlhodobé užívanie niektorých liekov vedú k osteoporóze. (www.osteoporoza.sk)

Mimokĺbový reumatizmus

predstavuje súhrn ochorení pohybového systému, lokalizovaných zväčša mimo kĺbov a kostí - extraartikulárny reumatiumus (EAR). Je to skupina rôznorodých ochorení, ktorých spoločným menovateľom je bolesť resp. funkčné poškodenie pohybového aparátu (šľachy, svaly, atď).

Reumatické choroby zahŕňajú vo svojej podstate každé ochorenie pohybového systému s výnimkou úrazov. Prakticky každý človek s nimi skôr či neskôr prichádza do kontaktu. Ich včasné rozpoznanie je kľúčom k úspešnej liečbe.

späť na úvodnú stránku oddelení