Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 [email protected]

Lekárske pracoviská

Klinika rádiológie

Klinika rádiológie je plne certifikované pracovisko, čo umožňuje vykonávať všetky vyšetrenia na u nás dostupných prístrojoch. Mamodiagnostiké centrum, ako súčasť rádiodiagnostického oddelenia vlastní certifikát kvality.

Pacientov vyšetrujeme prevažne na základe objednania. V súrnych, hlavne život ohrozujúcich prípadoch, však vyšetríme pacientov okamžite.

Z pracovísk kliniky rádiológie pacient odchádza s popisom svojho nálezu. Zo skiaskopických  vyšetrení (vyšetrenie pažeráku, žalúdka, čriev, odvodných močových ciest) sú výsledky k dispozícii v priebehu dňa. Ak pacient potrebuje pre svojho ošetrujúceho lekára rontgenovú dokumentáciu (CD nosič), na požiadanie vyšetrenie na CD napálime. Táto služba je spoplatnená.

Vďaka systému T3C máme možnosť odosielať obrazovú dokumentáciu priamo aj na vzdialené pracoviská, do iných zdravotníckych zariadení. 

Od roku 2008 využívame na našom oddelení PACS – je to systém, ktorý umožňuje rtg snímky v digitálnej podobe presunúť do ktoréhokoľvek počítača v nemocnici, ale aj do počítača v inom nemocničnom zariadení, ktoré je pripojené na digitálny systém. Odpadá nutnosť prenášať ťažké obálky  s rtg filmami medzi jednotlivými pracoviskami, oddeleniami či ambulanciami v nemocnici. Rtg dokumentácia je odoslaná počítačom aj s popisom vyšetrenia. Odpadá riziko straty dokumentácie. Zrýchľuje sa prenos informácií medzi pracoviskami a oddeleniami, čo prispieva ku komfortu tak pacienta, ako aj personálu.