Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Lekárske pracoviská

Skiagrafické pracoviská

Nemocničné centrum I., prízemie

Štandardnú skiagrafiu (verejnosti najviac známu ako RTG vyšetrenie) robíme na rtg prístroji, ktorý využíva digitalizáciu na prenos dát do počítača. Je napojený na PACS (vysvetlené na strane Oddelenie). Na rtg prístroji sa bežne snímkujú hrudné orgány, hlavne pľúca, aj v rámci preventívnych prehliadok, bruchá, chrbtice, kosti končatín, lebky z indikácie špecialistov, ale aj obvodných či závodných lekárov. Od r. 2022 máme nový rtg prístroj s priamou digitalizáciou, ktorý umožňuje rýchlejšie spracovávanie obrazu s možnosťou jeho konečnej postprocessingovej úpravy, čo zvyšuje kvalitu vyšetrenia.

Príprava: Na skiagrafické vyšetrenie sa nevyžaduje žiadna príprava.

Skiagrafické vyšetrenie je stacionárne, ktoré neumožňuje sledovať pohyb orgánov počas vyšetrenia, napríklad pohyb pľúc pri dýchaní.

Poliklinika – 1. poschodie

Od roku 2022 je na pracovisku nainštalovaný rtg prístroj s priamou digitalizáciou s možnosťou prenosu rtg obrazov na iné pracoviská polikliniky aj nemocnice. Robíme vyšetrenia podobné ako na rtg pracovisku urgentného príjmu nemocnice, úrazy len v malom rozsahu.

Zubný rtg prístroj – máme k dispozícii dva prístroje. Jeden je určený na snímkovanie samostatných zubov (po jednom), druhý slúži na panoramatické snímkovanie celého zuboradia.

späť na úvodnú stránku oddelení