Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Informácie pre tehotné

Ako súčasť predpôrodnej starostlivosti ponúkame ultrazvukové vyšetrenie plodu. Prvé ultrazvukové vyšetrenie sa vykonáva pri prvej návšteve. Stanovíme pri ňom skutočný vek (týždeň) tehotnosti, vylúčime alebo stanovíme viacpočetné tehotenstvo a potvrdíme, že sa plodu darí dobre. Zvyčajne vyšetrujeme cez brucho. Niekedy musíme použiť i vaginálnu ultrazvukovú sondu (vyšetrenie cez pošvu), ak nie je dostatočná kvalita zobrazenia cez brucho (toto vyšetrenie nie je bolestivé).

Ďalšie vyšetrenie (morfologický ultrazvuk) vykonávame v polovici tehotenstva medzi 20. – 22. týždňom tehotnosti. Behom tejto kontroly vylúčime najčastejšie vrodené vývojové chyby. Väčšina plodov je bez známok abnormalít, výnimočne však nájdeme problémy, ktoré môžu byť i vážne. Pokiaľ nechcete vedieť, či sa Vaše dieťa vyvíja normálne, je možno lepšie ultrazvukové vyšetrenie vôbec nepodstúpiť.

Na druhej strane, pokiaľ sa vyšetriť necháte, predpokladáme, že chcete vedieť všetko, čo zistíme.

Vyšetrenie prebieha v ľahu na lôžku, vyšetrujúci natrie gél na Vaše brucho a priloží na neho sondu, ktorou pohybuje. Na obrazovke sa zobrazujú detaily plodu, ktoré pre neskúseného pozorovateľa nemusia byť zrozumiteľné. Vyšetrujúci Vám obraz priebežne popisuje a na záver Vás zoznámi s tým, čo zistil.

Odhaduje sa, že asi 50 % všetkých abnormalít sa nepodarí spoľahlivo nájsť. Môže sa jednať o nevýznamné odchylky, ale niekedy môže ísť o závažné problémy. Znamená to, že ak je výsledok vyšetrení normálny, je malá pravdepodobnosť, že Vaše dieťa môže mať problémy, ktoré sa nepodarilo zachytiť. Na druhej strane normálny ultrazvukový nález nezaručí, že Vaše dieťa je úplne zdravé. V tabuľke je zoznam rôznych typov vrodených chýb a pravdepodobnosť s akou sa ich podarí objaviť.

Pri ultrazvukovom vyšetrení môžeme niekedy, ale nie vždy stanoviť pohlavie plodu. Záleží to na polohe plodu v priebehu vyšetrenia i na iných faktoroch, ktoré ovplyvňuje zobrazenie. Nemôžeme robiť ďalšie vyšetrenie len pre stanovenie pohlavia. Všeobecne je spoľahlivosť stanovenia pohlavia 95 %. Vyšetrujúci by sa Vás mal predtým opýtať, či si prajete vedieť pohlavie plodu. V opačnom prípade Vám ho neoznámi.

Pokiaľ sa v priebehu vyšetrenia zistí nejaká nepravidelnosť, môže byť potreba zaistiť konzultáciu u ďalších špecialistov.

Približne každé ôsme vyšetrenie vyžaduje konzultáciu špecialistu, ktorý väčšinou uzavrie nález ako normálny.

Tabuľka: Pravdepodobnosť odhalenia vrodených vývojových chýb ultrazvukom

Typ chyby: Popis chyby: Pravdepodobnosť odhalenia:
Spina bifida Rázštep chrbtice 90 %
Anencefalia Chýbanie veľkého mozgu 99 %
Hydrocefalus Nahromadenie tekutiny v mozgu 60 %
Veľké vrodené srdcové chyby   25 %
Bránicový pruh Defekt svalovej prepážky medzi hrudníkom a dutinou brušnou 60 %
Omfalokéla/gastroschíza Defekt brušnej steny s prolapsom čriev 90 %
Veľké vrodené chyby obličiek Chýbanie alebo abnormálne obličky 85 %
Veľké končatinové defekty Chýbajúce kosti alebo veľmi krátke končatiny 90 %
Mozgová obrna Krče, zvýšené svalové napätie Nedá sa diagnostikovať
Autizmus   Nedá sa diagnostikovať
Downov syndróm Môže byť spojený so srdcovými chybami Asi 40 – 60 %

Vypracoval: primár MUDr. Erik Dosedla, Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Košice 22.04.2013

späť na úvodnú stránku oddelení