Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Základné informácie

Na oddelení sa liečia pacientky, ktorých ochorenie si vyžaduje lôžkovú starostlivosť a pacientky, ktoré sú pripravované na operačný výkon. Na našom oddelení vykonávme kompletnú škálu gynekologických operačných výkonov. Taktiež na tomto oddelení hospitalizujeme pacientky s komplikáciami v tehotnosti a pacientky s prítomnými rizikovými faktormi gravidity.

V rámci gynekologického oddelenia sú k dispozícii jedno a dvojlôžkové nadštandardné izby, ktoré umožňujú primerané súkromie pacientky počas hospitalizácie.

Ku gynekologickému oddeleniu patrí oddelenie JIS (Jednotka intenzívnej starostlivosti), ktoré zabezpečuje monitorovanie a starostlivosť o  pacientky po operačnom výkone.

Na gynekologickom oddelení vykonávame nasledujúce typy operácií:

Menšie gynekologické výkony:

  • biopsie - tj. odber materiálu na histopatologické vyšetrenie
  • odstránenie polypov
  • kyretáž hrdla maternice a dutiny materničnej
  • ošetrenie cysty a hnisavého zápalu Bartholinskej žľazy
  • umelé prerušenie gravidity

Tieto zákroky vykonávame aj formou jednodňovej chirurgie.

Laparoskopické operácie

Laparoskopia znamená prístup do brušnej dutiny za pomoci niekoľkých malých vpichov použitím modernej prístrojovej techniky. Laparoskopia sa využíva za účelom diagnostickým alebo operačným. Diagnostická laparoskopia znamená možnosť prehliadnutia orgánov brušnej dutiny napr. pri diagnostike priechodnosti vajcovodov. Operačná laparoskopia sa využíva napr. pri odstraňovaní vaječníkových cýst, myómov maternice alebo pri riešení mimomaternicovej tehotnosti. Pri odstránení maternice preferujeme metódu TLH - totálna laparoskopická hysterektómia.

Výhodou laparoskopických metód pre pacientku je minimálna pooperačná záťaž s rýchlejším návratom do pracovného pomeru. Dôležitý je aj kozmetický efekt takto vykonanej operácie.

Brušné operácie

Sú gynekologické operácie, ktoré sú vykonávané po sprístupnení reprodukčných orgánov preťatím prednej steny brušnej - tzv. laparotomiou v prípadoch, keď si to technika operaného výkonu vyžaduje. Tieto operácie sú vykonávané v celkovej anestéze, ale môžu byť vykonávané aj v regionálnej anestéze.

Vaginálne (pošvové) operácie

Sú operácie vykonávané pošvovou cestou.

Na našom oddelení vykonávame kompletnú škálu onkologických operačných výkonov ako aj urogynekologických operačných výkonov.

späť na úvodnú stránku oddelení