Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Lekárske pracoviská

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie

Klinika vznikla v roku 1971 ako popáleninové oddelenie ZUNZ VSŽ Nemocnica Šaca a jeho zakladateľom bol generál prim. MUDr. Šimko CSc., bývalý náčelník Chirurgického oddelenia VN Košice. Od počiatku sa venuje ošetrovaniu a liečbe rozsiahlych termických úrazov, s ošetrením viac než 30 000 hospitalizovaných pacientov až dodnes. Od 1997 sa popáleninové pracovisko stáva klinikou a je koncovým pracoviskom pre liečbu popáleninových úrazov ako spádové pre východné a stredné Slovensko, neskôr kraje KE, PO, ZA, BB. Pracovisko je výučbovou základňou pre denné štúdium LF UPJŠ Košice, Fakulty Ošetrovateľstva PO, podieľa sa na predatestačnej príprave všeobecných chirurgov, traumatológov, rekonštrukčných a plastických chirurgov.

Na klinike sa výskumne zaoberáme intenzívnou liečbou rozsiahle popálených pacientov, elektrickými popáleninami, popáleninami detského veku, chirurgickou liečbou hlbokých popálenín. V minulosti sme publikovali a pracovali s problematikou prognostického sledovania hladiny voľných radikálov u termických úrazov, ako aj denzitometriou u popálených. V štádiu experimentálnom je aplikácia kmeňových buniek za účelom neoangiogenézy u pacientov s poruchou perfúzie dolných končatín, hlavne diabetikov.

V rámci rekonštrukčnej chirurgie sa okrem popálenín na klinike vykonáva operačná liečba pacientov s chronickými defektami, poúrazovými defektami, defektami u diabetickej nohy. Venujeme sa hypertrofickým jazvám po popáleninách, keloidným a kontrahujúcim jazvám, ktoré chirurgicky korigujeme, aj v prípade týchto ide o úhradu operácie zo zdravotného poistenia.

Taktiež v spolupráci s Mamárnym centrom nemocnice vykonávame rekonštrukcie prsníka po odstránení pre rakovinu prsníka. Tieto operácie vrátane hospitalizácie uhrádzajú zdravotné poisťovne, ktorých sme zmluvným partnerom. Podobne vykonávame excízie nemelanómových kožných tumorov a následnou rekonštrukciou lalokovými plastikami ako aj kožnou transplantáciou.