Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Lekárske pracoviská

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie - výučbová základňa UPJŠ Košice

V roku 1971 bolo založené prvé oddelenie pre liečbu popálenín, ktoré v priebehu 45 rokov svojej existencie prešlo niekoľkými etapami. Dnes je to klinické pracovisko, ktoré sa podieľa na výuke študentov medicíny a taktiež doškoľuje lekárov vrámci predatestačného školenia. Spádová oblasť nášho pracoviska je polovica Slovenska.

Odborná starostlivosť o pacientov s popáleninovými úrazmi:

  • Liečba chronických defektov rôzneho pôvodu
  • Dlhodobé sledovanie pacientov s jazvami po rozsiahlych tepelných (termických) úrazoch
  • Korekcia jaziev a operačné riešenie kontraktúr u pacientov po popálení
  • Korektívna a estetická chirurgia