Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 [email protected]

Indikácie

K absolútnym indikáciam liečby hyperbarickým kyslíkom patrí skupina ochorení, ktoré sú zapríčinené vonkajšími vplyvmi a spôsobujú nedostatok kyslíka v cieľových orgánoch, následkom ťažkého devastačného poranenia alebo následkom vytvorenia vzduchovej bubliny alebo bubliny dusíka môže dôjsť k nepriechodnosti veľkých ciev, čím sa blokuje prúdenie samotnej krvi, a tým aj prísun kyslíka na perifériu. Pri otravách plynmi tiež dochádza k blokovaniu väzby na červených krvinkách. V týchto prípadoch dochádza k priamemu ohrozeniu života a len včasnou aplikáciou hyperbarickej oxygenoterapie je možné zachrániť život pacienta alebo predísť trvalým zdravotným následkom postihnutého, ktoré sú najčastejšie neurologického charakteru.

 • Dekompresný syndróm (u potápačov a letcov)
 • Vzduchová embólia
 • Akútna traumatická ischémia
 • Intoxikácie:
 • dymovými plynmi - CO
 • bojovými chemickými látkami
 • kyanidy, tetrachlórom, sírovodíkom
 • Crush syndróm a kompartment syndróm
 • Hemoragický šok (v prípade, keď nie je možné použiť klasický spôsob liečby)

Stavy poškodenia mozgu po ťažkých úrazoch hlavy, po dlhodobej kardiopulmonálnej resuscitácii a po spastických mozgových príhodách veľmi dobre reagujú na liečbu HBO a hlavne skupina náhlych cievnych mozgových príhod na podklade akútneho nedokrvenia výrazne skráti čas liečby pacienta.

 • Hypoxia mozgu (Apalický syndróm, stavy po dlhotrvajúcej KPCR, po úrazoch hlavy)
 • Poranenie hlavy s  edémom (opuchom) mozgu

Sprievodným znakom mnohých závažnejších úrazov s poškodením integrity kože dochádza k ťažkým infekciám, ktorým je možné predísť včasným indikovaním hyperbarickej oxygenoterápie alebo výraznou mierou ovplyvniť priebeh ochorenia už s príznakmi infekcie.

Klostridiové infekcie: klostridiová myonekróza (plynová gangréna)

 • klostridiová cellulitis (anaerobné toxémie)
 • pokročilá bakteriálna gangréna mäkkých tkanív
 • nekróza fascií
 • neklostridiová myonekróza

Ostatné indikácie

Výraznou mierou je možné ovplyvniť hyperbarickou liečbou aj priebeh mnohých ochorení, ktoré sú zoradené v prehľadnej tabuľke podľa jednotlivých medicínskych odborov. Najčastejšie využitie z tejto skupiny je liečba ischemických syndromov dolných končatín, náhlych porúch sluchu, tinnitus, chronických defektov predkolenia - ulcusy a diabetické gangrény.

Ortopédia/Chirurgia

 • chronická osteomyelitída rezistentná na konvečnú terapiu
 • radiačné nekrózy, osteoradionekrózy a nekrózy mäkkých tkanív

Ulceronekrotické defekty dolných končatín pri cievnej insuficiencii:

 • pri arterioskleróze ciev DK
 • diabetická gangréna
 • Burgerova choroba
 • dekubitálne vredy
 • vredy predkolenia
 • toxické a alergické angiopatie (vasculitis)

Popáleniny, omrzliny, reimplantácie traumaticky amputovaných končatín. Hojenie kožných transplantátov s poruchou výživy a prekrvenia pyodermia gangrenosum

ORL

 • náhle vzniknuté percepčné poruchy sluchu
 • akustické traumy (streľba, intenzívny hluk)
 • porucha vnútorného ucha, Menierova choroba
 • neurologické poruchy ciev

Interne

 • kardiogénny šok komplikujúci AIM
 • chronická ICHS vrátane angíny pectoris
 • adjuvans pri operáciách na srdci
 • methemoglobinemia
 • ischemický syndrom dolných končatín

Gastroenterológia

 • nekrotizujúca enterokolitída
 • pneumatosis cystoides intestinalis

Neurológia

 • CMP ischemickej etiológie
 • poranenie miechy a ďalšie lézie miechy
 • skléroza multiplex mozgomiešna
 • migréna

Oftalmológia

 • uzáver a. centralis retinae
 • diabetická retinopatia
 • katarakta, neuritis n. optici
 • retinitis pigmentosa
 • degenerácia makuly

Urológia

 • Furnierova idiopatická gangréna vonkajšieho genitálu

Podstatou hyperbaroxie je dýchanie čistého kyslíka v špeciálnej vzduchom plnenej komore pri pretlaku l.6 až 2 Ata ,čím sa dosiahne podstatné obohatenie krvnej plazmy mechanicky rozpusteným kyslíkom,následkom čoho je vyššia ponuka kyslíka pre cieľové orgány,ktoré akýmkoľvek spôsobom trpia jeho nedostatkom.Pri pravidelnom absolvovaní liečby,kde jeden cyklus pozostáva z 10 - 15 dvojhodinových sedení, dochádza k zlepšeniu celkového aj miestneho prekrvenia,ľahšiemu odbúraniu toxických látok z organizmu,regenerácii jednotlivých orgánov ľudského tela a k zlepšeniu fyzickej a psychickej kondície organizmu.

Pravidelným pobytom v hyperbarickom prostredí dochádza aj k telesnej a duševnej regenerácii, preto sa jej využitie doporučuje aj u ľudí vystaveným duševným stresom, pracujúcim v hlučných špinavých prevádzkach a u športovcov za účelom rekondície.

späť na úvodnú stránku oddelení