Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Čo je HBO?

Inhalácia kyslíka pri vyššom tlaku, ako je tlak atmosferický sa používa v liečbe mnohých ochorení viac ako 40 rokov. Liečebná metóda sa označuje ako hyperbarická oxygenoterapia (HBO). Fyziologické účinky inhalácie kyslíka v pretlaku spočívajú predovšetkým v tom, že tlak kyslíka vo všetkých orgánoch a tkanivách sa niekoľko násobne zvýši, a tým dochádza k eliminácii lokálnej a celkovej hypoxie a ischémie - nedostatočnej výživy kyslíkom.

V súčastnosti ide o základnú metódu liečby otráv oxidom uhoľnatým, dekompresívneho syndrómu, vzduchovej embólie, cirkulačných ischemických porúch, nehojacich sa defektov dolných končatín a všetkých porúch okysličovania. Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie liečila v hyperbarickej komore od roku 1979 do roku 1987 viac ako 5000 pacientov s uvedenými diagnózami.

Ročne dochádza k viac ako 10-tisícom požiarov, pri ktorých je 60 osôb usmrtených a viac ako 200 zranených. Počet otráv sa v našom regióne pohybuje v priemere okolo 150. Tieto počty postihnutých môžu byť podstatne vyššie pri hromadných nešťastiach. Počet pacientov s poruchami cirkulácie dolných končatín, vredov predkolení a diabetikov sa pohybuje okolo 1000 ročne. Indikácie pre oxygenoterapiu sa však neustále rozširujú aj pre iné diagnózy, kozmetické a športové účely.

Naša viacmiestna komora umožňuje:

  • umiestnenie pacientov s posteľou
  • prítomnosť personálu pri resuscitácii v hyperbarickej komore, v urgentne indikovaných prípadoch aj operáciu
  • pre neakútne prípady liečba diabetikov, cirkulačných porúch a nehojacich sa defektov umožňuje racionálnejšie a ekonomickejšie umiestnenie viacerých pacientov naraz

Vzhľadom k tomu, že od roku 1995 došlo k viacerým hromadným otravám plynom a kysličníkom uhoľnatým, je hyperbarická komora strategickou liečbou aj v prípade hromadných nešťastí a medicíny katastrof.

Sú potrebné vyšetrenia pred vstupom do komory?

  • Pred vstupom do HBO je potrebné ORL vyšetrenie so zameraním na funkčnosť vyrovnávania vonkajšieho tlaku a tlaku v strednom uchu.
  • Ostatné vyšetrenia vrátane dôkladnej anamnézy sa robia pred samotnou hyperbarickou liečbou, aby sme neabsolvovali HBO liečbu u pacientov ktorým môže hyperbarická liečba ublížiť.
  • Pri nesprávnej indikácii alebo aplikácii hyperbarickej liečby môže dôjsť k poškodeniu bubienka a stredného ucha, poškodeniu pľúc prípadne k otrave kyslíkom.
späť na úvodnú stránku oddelení