Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Ultrazvuk tehotných

Ultrazvukové pracovisko Gynekologicko-pôrodníckej kliniky

Na ultrazvukovom pracovisku Gynekologicko-pôrodníckej kliniky vykonáme ročne vyše 10 000 vyšetrení a viac ako 100 operačných výkonov asistovaných ultrazvukom. K základným úlohám pracoviska patrí okrem liečebno-preventívnej činnosti aj pedagogická a vedecko-výskumná práca. USG pre tehotné vykonáva primár doc. MUDr. Erik Dosedla, Ph.D., MBA.

Ultrazvukové pracovisko disponuje 3 ultrazvukovými prístrojmi. Ultrasonografický prístroj General Electric VOLUSON E10/BT18 je okrem iného svetovou špičkou v priestorovej sonografii (3D/4D). Prístroj je vybavený 3D/4D sondami pre vyšetrenie cez brušnú stenu, ako i cez pošvu. Využívame pokročilé funkcie ultrazvuku ako je napríklad tomografické zobrazovanie podobné CT vyšetreniu. Náš ultrazvukový prístroj disponuje funkciou 4DHD Live, ktorá ponúka veľmi realistické zobrazenia plodu vo vysokom rozlíšení.

Ultrazvukové pracovisko Gyn.-por. kliniky je certifikovaným centrom The Fetal Medicine Foundation Londonpod ID 9725 pričom disponuje najnovším programom The First Trimester Screening Program FMF 2009 na prepočet rizika pre Downov syndróm. Primár doc. MUDr. Erik Dosedla, Ph.D., MBA (FMF ID 61000) je držiteľom certifikátov The Fetal Medicine Foundation pre screening Downovho syndrómu v 1. trimestri (šijové prejasnenie, nosná kosť, ductus venosus), screening preeclampsie, genetický ultrazvuk (20 – 22 týždeň tehotenstva), meranie krčka maternice (marker hroziaceho potratu a predčasného pôrodu), Dopplerov ultrazvuk (meranie „prietokov“ v cievach plodu a matky).

Odborné konzultácie:

Prof. MUDr. Pavel Calda, Ph.D. – vedúci lekár Odd. ultrazvukové diagnostiky a Centrum fetální mediciny, Gyn.-por.klinika VFN a 1.LF UK, Praha, ČR

Doc. MUDr. Michal Ondrejčák CSc., MPH – primár Odd. klinickej genetiky / rýchla prenatálna genetická diagnostika, Novapharm, s.r.o., Železničná nemocnica a poliklinika, Bratislava

Hlavná činnosť:

Prenatálne ultrazvukové vyšetrenia

Včasná prenatálna diagnostika:

 • vrodených vývojových chýb (meranie šijového prejasnenia)
 • hroziaceho predčasného pôrodu (meranie dĺžky krčka maternice)
 • Rh-izoimunizácia
 • spomalenia rastu plodu a jeho ohrozenia pomocou Doplerovského vyšetrenia
 • ochorení matky súvisiacich s tehotenstvom

Ultrazvukom asistované invazívne vyšetrenia:

 • odber plodovej vody (amniocentéza - AMC)
 • odber chóriových klkov (chorion villi sampling - CVS)
 • podanie liekov do plodovej vody

3D/4D sonografia - trojrozmerné zobrazenie plodu v aktuálnom čase  a vysokom rozlíšení (4D HD Live)

Gynekologické ultrazvukové vyšetrenia

Vykonávajú sa v pondelok až piatok od 9:00 - 10:30 hod. Vyšetrenie vykonáva pridelený lekár. 

 • prevencia rakoviny vaječníkov a materničnej sliznice
 • zhodnotenie nejasného klinického nálezu vnútorných pohlavných orgánov
 • diferenciálna diagnostika – vyhodnotenie všetkých nálezov (funkčných, zápalových, degeneratívnych, nádorových)
 • Aadekvátne plánovanie liečby (konzervatívna liečba, punkcia, operácia)
 • ultrazvukom asistované operačné výkony (punkcia a odobratie tkaniva)
 • sledovanie pacientky po liečbe

Prínos ultrazvukového vyšetrenia

 • včasná diagnostika ochorení vyžadujúcich si skorú liečbu
 • zabránenie vykonávania nepotrebných kontrolných vyšetrení
 • zabránenie nevhodnej liečby

Harmonogram práce:

Invazívne vyšetrenia (AMC, CVS)

Odbery plodovej vody i choriových klkov vykonávame vždy pod permanentnou kontrolou ultrazvuku.
Každú stredu o 7:00 hod. 

Príprava výkonu: CVS i AMC vykonávame každú stredu  - je vhodné ak sa pacientka objedná na daný termín na našej gynekologickej ambulancii telefonicky tel.: 055/7234 213.
V deň výkonu: Invazívne vyšetrenia vykonávame v rámci jednodňovej chirurgie (30 minút po výkone odchádza domov). Doma môže mať pacientka ľahké raňajky. Do nemocnice si so sebou prinesie: prezuvky, nočnú košeľu, župan, odporúčanie z oddelenia lekárskej genetiky na vykonanie výkonu, správu z ultrazvukového vyšetrenia, tehotenský preukaz. Po výkone bude  30 minút odpočívať a následne môže byť v sprievode odvezená domov. 
Rýchla prenatálna genetická diagnostika trizómií chromozómov 21, 18, 13 a pohlavných chromozómov (X, Y) – výsledok do 3 dní po odbere plodovej vody! Diagnostika je doplnená biochemickým vyšetrením plodovej vody.

Aktuálne platný cenník nájdete tu.

Prvotrimestrálny screening (PTS)

Pacientka sa objedná na daný termín len telefonicky tel.: 055/7234 184. Prvotrimestrálny screening vykonávame v pondelok až piatok od 7:00 – 8:00 hod.

3D/4D ultrazvuk
Genetický morfologický ultrazvuk 20 – 22 týždeň gravidity

Pondelok 12:00 - 15:00

Utorok     12:00 - 15:00

Streda     12:00 - 15:00

Štvrtok    12:00 - 15:00

Piatok     12:00 - 15:00

 

Ultrazvukové vyšetrenia, cenník nájdete tu:

 • Prvotrimestrálny screening (PTS) 
 • Genetický morfologický ultrazvuk 20 – 22 týždeň tehotnosti 
 • Fetálny screening 28 – 32 týždeň tehotnosti 
 • 3D fotky (DVD nosič v cene) 
 • 4D video (DVD nosič v cene) 

Vrodené vývojové chyby diagnostikované na našom pracovisku

Na našom pracovisku sa snažíme o včasnú diagnostiku vrodených vývojových chýb. Cieľom našej snahy je diagnostika anomálii už v I. trimestri tehotnosti. Vzhľadom k tomu, že povaha mnohých anomálii je veľmi pestrá, nie je možné každú vrodenú vývojovú chybu zachytiť ultrazvukom. Limity ultrazvukového vyšetrenia sú u každej pacientky odlišné. Primár doc. MUDr. Erik Dosedla, Ph.D., MBA je zapojený do kontroly kvality medzinárodnou organizáciou The Fetal Medicine Foundation London. Audit kvality sa koná jedenkrát ročne, pričom informovanosť laickej verejnosti považujeme za veľmi dôležitú, a preto prezentujeme niektoré vrodené vývojové chyby, ktoré sme na našom pracovisku zachytili. Vzhľadom k našej vyťaženosti uvádzame len niektoré prípady.

 • Sakrokokcygeálny teratóm
 • Cantrellova pentalógia
 • Edwardsov syndróm (trizómia 18)
 • Sirenomelia (Dosedla, E., Calda, P. Sirenomelia apus: first trimester diagnosis with 2D–4D ultrasound imaging. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, 36: 304. doi: 10.1002/uog.8788)
 • Downov syndróm (trizómia 21) (Dosedla, E, Kacerovský, M, Calda, P. Prenatal diagnosis of hydrometrocolpos in a Down syndrome fetus. J Clin Ultrasound. 2011 Mar;39(3):169-71)
 • Triploidia (69, XXX), Turnerov syndróm (45, XO), Klinefelterov syndróm (47, XXY)
 • Skeletálna dysplázia
 • Idiopatický lymfedém dolných končatín plodu
 • Rázštepy chrbtice a pery
 • Srdce: Defekt komorového septa srdca, korigovaná transpozícia veľkých ciev
 • Rheologické zmeny krvi tehotných žien v priebehu patologickej gravidity
späť na úvodnú stránku oddelení