Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Dodržiavanie zásad hygieny rúk je najefektívnejším nástrojom v prevencii nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach

10.5.2019

V týchto dňoch sme si pripomenuli „Svetový deň hygieny rúk“, ktorý sprevádza 11. ročník kampane WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) pod heslom „Bezpečná zdravotná starostlivosť pre všetkých – je to vo vašich rukách“. V prevencii šírenia infekčných ochorení zohráva významnú úlohu správne a v správnom momente vykonávaná hygiena rúk. Práve dodržiavanie zásad hygieny rúk je prioritou a najefektívnejším nástrojom v prevencii nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach.

„Svetová zdravotnícka organizácia vydala v roku 2009 smernicu na hygienu rúk pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Do našej legislatívy bola prijatá v podobe prílohy 1a) vyhlášky č. 553/2007 Z. z.  v roku 2015. Vznikla tak legislatívna povinnosť  zdravotníckych pracovníkov vykonávať hygienu rúk účinnými a šetrnými dezinfekčnými prostriedkami v presne určených situáciách. Zdravotnícke zariadenia pravidelne organizujú edukačné a nácvikové aktivity v tejto oblasti,“ vysvetľuje námestníčka pre ošetrovateľstvo Bc. Mária Vinterová, dipl. s. a dodáva „naša nemocnica nie je v tomto smere výnimkou.“

„Pripravili sme edukačné materiály, ktoré inštruujú zdravotnícky personál v našej nemocnici, ako si správne umývať a dezinfikovať ruky,“ vysvetľuje MVDr. Ľubomíra Bodnárová, nemocničný hygienik v nemocnici v Šaci a dodáva „pripravujeme propagáciu 5 momentov v hygiene rúk využiť aj ako grafiku  na monitoroch počítačov našich zamestnancov. Zobrazí sa im hneď po zapnutí počítača, keď prídu ráno do práce. Pravidelne ich tak budeme upozorňovať  na význam hygienickej dezinfekcie rúk v procese poskytovania bezpečnej zdravotnej starostlivosti.“

Nemocnica tiež pripravuje video dostupné pre všetkých pacientov a klientov prostredníctvom LCD monitorov, ktoré sú umiestnené v priestoroch čakární všetkých nemocničných prevádzok a teda v hlavnej budove nemocnice, pred ambulanciami na poliklinike, na Klinike liečebnej rehabilitácie, ale aj v AGEL ambulantnom centre v Cassovare, v Košiciach.

„Nielen zdravotníci, ale aj široká verejnosť by mala venovať hygiene rúk zvýšenú pozornosť, a to  najmä pri návšteve zdravotníckych zariadení, nákupných centier či po použití hromadnej dopravy. Podľa dostupných štatistík sa až  80 % infekcií šíri špinavými rukami,“ povedala Ľubomíra Bodnárová.

Nedostatočná hygiena rúk môže spôsobiť  šírenie rôznych ochorení  kože, respiračných ochorení ako je chrípka, nádcha, vírusové ochorenia tráviaceho traktu, žltačky typu A, známej tiež pod názvom „choroba špinavých rúk“ a mnohých iných. Pôvodcovia ochorení  prežívajú za priaznivých podmienok dlhodobo vo vonkajšom prostredí a nachádzajú sa na  kontaktných miestach a predmetoch. Vo verejných priestoroch sú to najmä nákupné vozíky, uchytenia v mestskej hromadnej doprave, kľučky na dverách či mince, ale aj mobilné telefóny a myšky pri počítačoch.

„Cieľom všetkých našich aktivít je zvýšenie gramotnosti  verejnosti  detí predškolského a školského veku, ich rodičov a pedagógov, ale aj nás všetkých v tejto dôležitej oblasti. Vedieť, ako si správne umyť ruky, aby boli skutočne čisté, je dôležité v každom veku,“ vysvetľuje MVDr. Bodnárová „preto sme si pre našich pacientov a klientov pripravili v rámci Svetového dňa hygieny rúk aktivitu, pri ktorej sme im ukázali, ako si správne umyť ruky a predísť tak šíreniu ochorení. Súčasťou aktivity bol nácvik dezinfekcie rúk a ich následná kontrola pod UV lampou, ktorá odhalila, či sú ruky vydezinfikované dostatočne.“

Predíďte aj vy šíreniu ochorení spôsobených nedostatočnou hygienou. Umyte si ruky:

• vždy po príchode domov
• po použití hromadnej dopravy
• pred, pri a po príprave jedla
• pred konzumáciou jedla
• po použití toalety
• po kontakte s predmetmi používanými viacerými osobami (peniaze, nákupné košíky, vozíky a pod.)
• po prebalení dieťaťa
• po kontakte so zvieraťom i jeho exkrementmi
• po manipulácii s odpadkami

• pred a po kontakte s chorou osobou
• po návšteve nemocnice či ambulancie
• po smrkaní, kašľaní a kýchaní.

Späť