Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Z darovania krvi netreba mať obavy ani v čase pandémie. Lekári ju potrebujú pri operáciách akútnych stavov, úrazoch, pre onkologických pacientov aj rodičky

23.10.2020

Hematologicko-transfúzne oddelenie v Nemocnici AGEL Košice-Šaca od začiatku roka zaregistrovalo viac ako 2200 darcov, vďaka ktorým sa podarilo získať takmer tisíc litrov život zachraňujúcej tekutiny. Vplyvom pandémie koronavírusu evidujú pokles darcov. O aktuálnej situácii, epidemických opatreniach, ale aj zdravotných pozitívach darovania krvi sme sa rozprávali s primárkou Hematologicko-transfúzneho oddelenia MUDr. Annamáriou Bratkovou.

Ovplyvnil koronavírus výrazne situáciu na hematologicko-transfúznom oddelení?

Samozrejme, že dianie posledného obdobia bolo citeľné aj na našom oddelení. S prvou vlnou pandémie počet darcov koncom marca poklesol. Bola to prirodzená reakcia ľudí na informácie z médií, ktoré apelovali na verejnosť, aby nechodili k lekárom. Nie vždy odznelo, že je potrebné vyhýbať sa predovšetkým návštevám všeobecných lekárov a pokiaľ je to možné riešiť záležitosti dištančne, ľudia tak radikálne obmedzili aj odborné vyšetrenia. V apríli, po medializovaní informácií o nedostatku darcov, sa situácia trochu zlepšila. Nasledovalo letné obdobie, ktoré je v súvislosti s dovolenkami už tradične spojené s poklesom darcov a nedostatkom krvi. Preklenúť toto obdobie sa nám podarilo realizovaním úspešného mobilného odberu v jednom z košických fitness centier, keď sa opatrenia uvoľnili. Potreba darovania krvi je však aktuálna celoročne. Aj v čase obmedzenia, či úplného pozastavenia plánovaných operačných výkonov súvisiacich s pandémiou, potrebujeme krv pre pacientov po úrazoch, pri akútnych operáciách, alebo pre popálených pacientov. Špecifickú skupinu tvoria onkologickí pacienti, ktorí potrebujú dopĺňať červené krvinky, pretože ich krvotvorba je oslabená pri ochorení a po onkologickej liečbe, ako aj v prípade operácií. S nástupom druhej vlny pandémie opätovne zaznamenávame úbytok darcov. Ľudia si nie sú istí, či v rámci aktuálnych epidemických opatrení môžu darovať krv, preto by som ich aj touto cestou chcela povzbudiť, aby sa neobávali a prišli. Hematologicko-transfúzne oddelenie plnohodnotne funguje aj v tomto období.

Koľko darcov krvi navštívilo Hematologicko-transfúzne oddelenie od začiatku roka?

Za deväť  mesiacov prišlo darovať krv 2282 darcov, pričom vhodných pre darovanie bolo 2181 z nich. Nakoľko pri jednom odbere je štandardne možné získať približne 450 ml krvi, dohromady sme všetkým našim darcom od začiatku roka odobrali viac ako 981 tisíc ml krvi. Aj keď tieto čísla môžu pôsobiť optimisticky, darcov by sme v skutočnosti potrebovali viac, pretože krv je potrebná neustále a aktuálna epidemická situácia počet darcov znížila.

Aké opatrenia aktuálne platia pre darcov v súvislosti s epidemickou situáciou?

Platí, že darcom nemôže byť osoba, ktorá v priebehu dvoch týždňov navštívila krajinu Európskej únie, alebo v uplynulých štyroch týždňoch cestovala do krajín mimo EÚ. Darcom nemôžu byť osoby, ktoré prišli do rizikového kontaktu s osobou s potvrdeným ochorením COVID-19 a pendleri. U tých, ktorí ochorenie prekonali, je možné odber vykonať až po uplynutí štyroch týždňov od potvrdenia o úplnom vyliečení. Všetci darcovia vypisujú dotazník týkajúci sa týchto obmedzení a pred odberom im meriame telesnú teplotu. Po odbere je z krvi vyrobená plazma, ktorá sa zamrazí a získané červené krvinky sú preventívne uskladnené v chladničke po dobu 14 dní. Ak by v tom čase darca ochorel, je povinný nás o tejto skutočnosti informovať e-mailom, alebo telefonicky. Zmrazená krvná plazma je v karanténe 6 mesiacov a až potom je použitá na terapeutické účely. Samozrejmosťou je dodržiavanie štandardných protiepidemických opatrení a použitie jednorazového materiálu pri všetkých úkonoch.

Aké zdravotné benefity má darovanie krvi pre samotného darcu?

Darovanie krvi je pre darcu pozitívne, nakoľko u neho dochádza takpovediac k oživeniu organizmu. Ak z tela odoberieme 450 ml krvi, organizmus si musí zásobu krviniek, krvných doštičiek a ostatných zložiek plazmy opätovne doplniť. Pravidelní darcovia majú tiež lepšiu imunitu a zároveň sú trénovaní na krvné straty. To znamená, že v prípade krvácania pri úraze sa ich organizmus so situáciou vysporiada lepšie ako organizmus ľudí, ktorí krvnú stratu nikdy neabsolvovali. Krvinky a ostatné zložky plazmy si telo dokáže doplniť v priebehu nasledujúcich 72 hodín. Najdlhšie sa obnovujú zásoby železa. Tento proces môže trvať do dvoch mesiacov. Ďalšou z výhod darovania krvi je skutočnosť, že darca získava informácie o svojom zdravotnom stave. V súvislosti s odberom vykonávame laboratórne vyšetrenia krvného obrazu, sérologické vyšetrenia na HIV, syfilis, vírusovú hepatitídu B a C a pečeňový enzým ALT. Darcovia oceňujú tiež fakt, že sa dozvedia svoju krvnú skupinu. Tá sa bežne indikuje iba v troch prípadoch – v tehotenstve, u pacientov, ktorí krv potrebujú, alebo práve u tých, ktorí sa ju rozhodnú darovať.

Ako sa na darovanie krvi pripraviť a čo dodržať po odbere?

Odporúča sa, aby darca prišiel odpočinutý a aby sa v predchádzajúci deň dostatočne hydratoval. Minimálne 12 hodín pred odberom je potrebné vyhnúť sa mastným, ťažkým jedlám. V deň odberu nechodiť nalačno, ale dopriať si ľahké raňajky, napríklad suché pečivo, šunku, ovocie, ovsené vločky, alebo suché keksy a vypiť aspoň pol litra tekutín. Po absolvovaní prvého odberu odporúčame odpočívať a dopĺňať tekutiny. Nie je vopred jasné, ako ten ktorý človek na odber zareaguje. Môže dôjsť k poklesu tlaku, nie je preto vhodné vykonávať rizikové koníčky, alebo profesie, akými sú napríklad lietanie, potápanie či práce vo výškach. Týmto aktivitám je dobré sa vyhnúť po dobu 72 hodín. Neodporúča cvičenie posilňovacieho charakteru, bežné športy je možné vykonávať bez obmedzení. Ideálna doba rekonvalescencie je do 24 hodín.

Povedzme si ešte v ktorých prípadoch nie je možné darovať krv?

Odber nie je možné vykonať dva týždne po akejkoľvek chorobe, či už je to neškodná nádcha, alebo iná viróza, či herpes. U mladých ľudí je bežné tetovanie. Tu treba vedieť, že krv nie je možné darovať šesť mesiacov po aplikovaní tetovania. Osoby s chronickými ochoreniami vo všeobecnosti nemôžu darovať krv. Konkrétne prípady odporúčame konzultovať s lekárom, nakoľko je to skutočne individuálne. Darcom sa môže stať človek so zvýšeným krvným tlakom, ak u neho nejde o pokročilé štádium ochorenia, aj človek s cukrovkou, za podmienok že nie je liečený inzulínom a diabetes má dobre kompenzovaný. Darovať krv môžu tiež alergici, ak užívajú antihistaminiká a nie sú práve v období, keď majú ťažkosti, a tiež ženy užívajúce antikoncepciu.

Čo by ste odkázali tým, ktorí svoj prvý odber ešte len zvažujú?

Myslím si, že o darovaní krvi sa málo hovorí. Krv stále nie je nahraditeľná žiadnymi inými liekmi napriek tomu, že sa vedci o to pokúšajú už desiatky rokov. Podľa všetkého ju tak skoro ani nahradiť nedokážeme a darcov krvi budeme potrebovať. Apelovať by sme chceli predovšetkým na mladých ľudí. Aj keď máme databázu pravidelných darcov, sú vekovo čoraz starší, alebo môžu ochorieť. Preto je dôležité priebežne získavať nových. Aktuálne prebieha Študentská kvapka krvi, pri ktorej spolupracujeme so Slovenským červeným krížom. Zvyčajne sa uskutočňuje prostredníctvom mobilných odberov priamo na školách, čo v súčasnej epidemickej situácii, žiaľ, nie je možné. Veríme však, že aj keď nemôžeme za študentmi vycestovať my, nájdu si cestu oni k nám. Pracovisko Hematologicko-transfúznej stanice na Poliklinike v Nemocnici AGEL Košice-Šaca je darcom k dispozícii každý deň, okrem utorka, v čase od 6:30 – 11.00 hod.

Ktoré oddelenia nemocnice majú najvyššiu spotrebu transfúznych jednotiek?

Dalo by sa očakávať, že sú to predovšetkým operatívne odbory ako ortopédia, či klinika popálenín, ale nie je tomu tak. Najvyššiu spotrebu krvi majú v našej nemocnici Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny a Chirurgická klinika, ktoré riešia jednak akútne stavy a taktiež onkologických pacientov. Nasleduje Interná klinika s prevažne chronickými anémiami, pri ktorých sú pacienti pre nemožnosť inej liečby odkázaní na transfúziu krvi a Klinika popálenín, starajúca sa o pacientov v ťažkom zdravotnom stave, kde je potrebných mnoho transfúzií len pre jedného pacienta. Ďalej je to Gynekologicko-pôrodnícka klinika s dvoma skupinami pacientiek. Krv potrebujú jednak pre plánované operácie a potom rodičky, pri ktorých môžu nastať akútne situácie, kedy je potrebné dodať krv veľmi rýchlo a vo veľkom množstve. 

Späť