Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Aké sú príznaky rakoviny prostaty a kedy je najvyšší čas navštíviť odborníka?

12.11.2020

Všimli ste si, že počas novembra sa niektorí muži vôbec neholia a nie je to len záležitosťou imidžu? Týmto spôsobom upozorňujú na vážne mužské ochorenia, ako je napríklad rakovina prostaty či semenníkov. Kampaň MOVEMBER, ktorej názov vznikol spojením slov noVEMBER a anglického MOustache (preklad fúzy), pomáha podporovať aj samotnú prevenciu. O tom, ako prebieha diagnostika a aké sú prognózy, sme sa rozprávali s vedúcim lekárom Urocentra Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Igorom Milichovským.

Aké sú príznaky rakoviny prostaty? Kedy je čas navštíviť odborníka?

V rannom štádiu môže byť ochorenie bez príznakov. Často sa diagnostikuje pri príznakoch ako pri benígnej prostatickej hyperplázii, ako je časté močenie, slabý prúd moču, časté močenie v noci, dlhý čas močenia. V pokročilom štádiu má pacient sťažené, obštrukčné alebo dráždivé močenie – spôsobené lokálnym prerastaním karcinómu prostaty do močovej rúry, hrdla, trigona močového mechúra. Lokálna progresia nádoru s obštrukciou ductus ejaculatorius môže spôsobiť hemospermiu, teda krvavý ejakulát a znížené množstvo ejakulátu. Extraprostatické šírenie s postihnutím nervovocievneho zväzku môže spôsobiť poruchu inervácie kavernóznych telies a erektilnú dysfunkciu, čiže impotenciu. Metastázy do kostí a rebier spôsobujú bolesti kostí a rebier. Metastázy do chrbtice môžu spôsobiť kompresiu miechy, vrátane parestézií a oslabenia dolných končatín a inkontinencie moču a stolice. Metastázy do lymfatických uzlín a kompresia iliackých vén spôsobujú opuchy dolných končatín a genitálu, obštrukcia horných močových ciest  môže byť príčinou obličkovej nedostatočnosti. Navštíviť odborníka treba v rámci prevencie aspoň od 50. roku veku alebo od 40. roku veku u pacientov s výskytom karcinómu prostaty aj u príbuzných alebo pri akomkoľvek z vyššie uvedených príznakov.

Ako často sa stretávate s touto diagnózou?

Je ťažko povedať, ako často sa stretávame s touto diagnózou u pacientov, ale vzhľadom na súčasný systém aj aktívneho vyhľadávania pacientov s rakovinou prostaty vyšetrovaním PSA, teda prostatického špecifického antigénu, zisťujeme relatívne často aj bezpríznakových pacientov v ranom štádiu ochorenia. 

Dbajú muži na prevenciu?

Z nášho pohľadu muži dbajú na prevenciu, lebo k nám chodia na vyšetrenie od obvodných a závodných lekárov. Ale v rámci celej populácie si skôr myslím, že sa muži boja a hanbia ísť k urológovi, keď nemajú ťažkosti.

Patrí rakovina prostaty medzi najčastejšie zhubné ochorenia?

Karcinóm prostaty (CaP) je najčastejšia malignita urogenitálneho systému. Na Slovensku je to 3. najčastejšia malignita po rakovine pľúc a hrubého čreva. V krajinách EÚ je to 2. najčastejšia malignita po rakovine pľúc. V USA je to najčastejšia malignita u mužov, najmä u afroameričanov a 2. najčastejšou príčinou úmrtia po rakovine pľúc. V Ázii, hlavne v Číne, je incidencia aj mortalita na karcinóm prostaty najnižšia. Vyskytuje sa u mužov vo veku nad 50 rokov, zriedkavo u mladších. Incidencia ochorenia stúpa s vekom, s maximom v 7. a 8. dekáde života.

Aké sú rizikové faktory? Vyskytuje sa rakovina prostaty u niektorých skupín mužov častejšie?

Etiopatogenéza karcinómu prostaty nie je presne známa, ale sú známe niektoré rizikové faktory.
Androgény a rastové faktory sú nevyhnutné pre vývoj normálnej prostaty aj karcinómu prostaty. Mužský pohlavný hormón testosterón sa v prostatickej bunke konvertuje na aktívny dihydrotestosterón - spoluzodpovedný za zvýšenú proteinovú syntézu a proliferáciu buniek. Väčšina karcinómov prostaty je hormonálne závislá, to znamená, že mužský pohlavný hormón testosterón stimuluje vznik a vývoj karcinómu prostaty. Medzi rizikové faktory patria aj kontakt s kadmiom, ortuťou, izotopmi kobaltu, železa, chrómu, zinku, rádioaktívnym materiálom, chlorovanými fenoxylovými herbicídmi, dioxínmi.

Zohráva v tomto prípade úlohu aj genetika?

Áno, je potvrdená aj genetická (hereditárna) predispozícia rakoviny prostaty. Hereditárny karcinóm prostaty znamená riziko pre priamych príbuzných mužov s karcinómom prostaty, riziko vzrastá s počtom postihnutých príbuzných. Vyššie riziko výskytu geneticky podmienenej rakoviny prostaty majú tiež mladšie osoby.

Ako prebieha diagnostika rakoviny prostaty?

Dôležitá je včasná diagnostika karcinómu prostaty. V súčasnosti robíme vyšetrenie PSA mužom nad 40 rokov s pozitívnou rodinnou anamnézou (výskytom karcinómu prostaty u otca alebo súrodenca) a u mužov nad 50 rokov v rámci prevencie. Dôležitá je anamnéza a objektívne vyšetrenie vrátane palpačného vyšetrenia prostaty cez konečník. Súčasťou vyšetrenia je aj vyšetrenie moču, ultrazvuk obličiek, močových ciest, močového mechúra a prostaty, eventuálne aj CT. Pri podozrení na karcinóm prostaty na základe zvýšenej hladiny PSA a negatívnom palpačnom náleze je indikovaná multiparametrická magnetická rezonancia prostaty, ktorá dokáže odhaliť aj niekoľkomilimetrový karcinóm prostaty, ktorý je inak neidentifikovateľný. Pri podozrení na rakovinu prostaty je treba vždy urobiť biopsiu prostaty, lebo len na základe histologického nálezu karcinómu prostaty môžeme pacienta začať liečiť. Niekedy zistíme karcinóm prostaty v histologickom náleze resekátu (vyoperovanej časti) prostaty bez predchádzajúceho podozrenia na karcinóm prostaty, napr. pri operácii pre benígnu prostatickú hyperpláziu.

Aké sú pri tejto diagnóze prognózy?

Prognóza karcinómu prostaty závisí od štádia ochorenia v čase diagnózy a stupňa malignity zisteného karcinómu prostaty. Pri lokálnom ochorení, ktoré postihuje len samotnú prostatu bez prerastania do okolitých štruktúr alebo bez metastáz, je prognóza väčšinou dobrá a pacienta vyliečime. Ale pri pokročilom ochorení, najmä s vysokým stupňom malignity, je prognóza zlá a pacienta nevieme vyliečiť, ale sa snažíme priebeh ochorenia spomaliť a eliminovať nepríjemné symptómy ochorenia, ako je bolesť, problémy s močením, patologické zlomeniny pri kostných metastázach a podobne.

Ako prebieha liečba?

Liečba lokalizovaného karcinómu prostaty môže byť chirurgická - radikálna prostatektómia, teda odstránenie prostaty a semenných mechúrikov, ďalej je to rádioterapia známa aj ako ožiarenie a externá liečba alebo tzv. brachyrádioterapia, čo znamená implantáciu rádioaktívnych zŕn do prostaty pod CT kontrolou. Tiež môže byť realizovaná aj tzv. protónová liečba.

Liečba pokročilého karcinómu prostaty spočíva v eliminovaní syntézy androgénov (mužského pohlavného hormónu - testosterónu) medikamentózne alebo chirurgicky (kastrácia) - tzv. androgéndeprivačná terapia v kombinácii s onkologickou liečbou, teda chemoterapiou a ďalšími liekmi, eventuálne aj rádioterapiou a tzv. symptomatickou liečbou na potláčanie nepríjemných symptómov ochorenia.

Späť